W nowych przepisach pierwszy raz wytyczne dla internatu

Autor: Michał Kowalski
Data: 13-02-2017 r.

Po reformie oświaty nie będzie już obowiązywało rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. Nowe rozporządzenie regulujące szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli wprowadzi w tym zakresie wiele zmian. Między innymi po raz pierwszy planuje się ustalenie minimalnego standardu warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez szkoły publicznych.

Maksymalna liczba uczniów

Zgodnie z projektowanymi zmianami, liczba uczniów w grupie wychowawczej internatu nie może przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 w szkole ponadpodstawowej. Zaś w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym liczba uczniów ma odpowiadać liczbie uczniów oddziału szkoły specjalnej lub oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

Natomiast liczba uczniów w grupie wychowawczej, w której są uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym będzie wynosić nie więcej niż 25, przy czym w grupie tej może być nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Tygodniowy wymiar zajęć

W ramach funkcjonowania internatu planuje się również rozgraniczenie tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w szkole:

  • podstawowej - co najmniej 70 godzin,
  • ponadpodstawowej - co najmniej 49 godzin.
Zapamiętaj!

Planowane jest też wprowadzenie możliwości działania w internacie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów. Stworzona zostanie również dodatkowa możliwość zatrudnienia - za zgodą organu prowadzącego szkołę - wychowawcy - opiekuna nocnego, który ma zapewnić opiekę uczniom w internacie w porze nocnej.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40023 )
Array ( [docId] => 40023 )

Array ( [docId] => 40023 )