Zmiana wicedyrektora szkoły

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 07-05-2012 r.

Otrzymałeś stanowisko dyrektora szkoły, lecz nie odpowiada Ci osoba, która ma być Twoją „prawą ręką” czyli wicedyrektor szkoły? Sprawdź, czy i jak można zmienić osobę zajmującą to stanowisko.

Stanowisko wicedyrektora szkoły może zostać powierzone zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Dobrą praktyką wśród dyrektorów szkół jest powoływanie wicedyrektora na czas określony – czas swojej kadencji. Dzięki temu następny dyrektor szkoły może bez dodatkowych czynności powierzyć to stanowisko wybranej osobie.

Choć to dyrektor szkoły odwołuje wicedyrektora szkoły to musi zasięgnąć opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Ponadto odwołanie możliwe jest tylko w sytuacjach określonych w ustawie o systemie oświaty, tj. w przypadku:

  • złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
  • ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 ww. ustawy w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,
  • złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a ww. ustawy,
  • szczególnie uzasadnionym, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

 

Swoboda dyrektora szkoły w odwoływaniu wicedyrektora szkoły jest dość ograniczona ww. przepisami ustawy, zatem warto spróbować zawrzeć porozumienie.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30176 )
Array ( [docId] => 30176 )