Czy można przedłużyć kadencję dyrektorowi gimnazjum, które zostanie przekształcone

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 25-01-2017 r.

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia staje się z mocy ustawy dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Gdyby kończył się okres powierzenia stanowiska dyrektorowi, to zasadnym jest ze względów organizacyjnych, aby organ prowadzący przedłużył powierzenie stanowiska na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2019 r Konkurs zostanie przeprowadzony dopiero po upływie okresu powierzenia stanowiska według uregulowań ustawy Prawo oświatowe.

Jak przekształcić gimnazjum i przedłużyć kadencję dyrektora

Gimnazjum można przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem przekształcenia staje się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska wymienionemu dyrektorowi (któremu kończy się okres powierzenia) na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2019 r.

Jaki skład komisji konkursowej

Ustawa prawo oświatowe określa skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową w składzie:

1)  po trzech przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2)  po dwóch przedstawicieli: rady pedagogicznej, rady rodziców,

3)  po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

Leszek Zaleśny członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Bardzo dobry ebook!Polecam!

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39943 )
Array ( [docId] => 39943 )