Czy warto przejść w stan nieczynny

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Trochimiuk Anna
Data: 07-05-2012 r.

Nauczyciele, którzy otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy z tzw. przyczyn organizacyjnych mogą albo zakończyć stosunek pracy w szkole i wziąć stosowną odprawę albo złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Przekonaj się, czy w Twojej sytuacji warto przejść w stan nieczynny.

Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela czy stan nieczynny

W przypadku zmian organizacyjnych lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy albo przenosi go w stan nieczynny.

Stan nieczynny trwa 6 miesięcy. Po upływie tego okresu stosunek pracy nauczyciela wygasa.

Stan nieczynny jest zatem alternatywnym rozwiązaniem dla nauczyciela, które gwarantuje mu zatrudnienie przez pół roku po terminie, w którym jego stosunek pracy miał ulec rozwiązaniu.

Odprawa czy stan nieczynny

Nauczyciel, który nie złoży wniosku o przeniesienie w stan nieczynny ma prawo do odprawy. Wysokość odprawy dla nauczycieli wynosi od jednomiesięcznego wynagrodzenia do sześciomiesięcznego wynagrodzenia, w zależności od podstawy zatrudnienia (umowa o pracę lub mianowanie), a także stażu pracy w danej szkole (w przypadku umowy o pracę).

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny przez pół roku otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie, a także ma prawo do dodatków socjalnych oraz innych świadczeń pracowniczych, w tym także do ekwiwalentu za urlop, do którego nauczyciel nabędzie prawo przebywając w stanie nieczynnym.

Możliwość powrotu do pracy

Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym, jeśli pojawią się możliwości podjęcia pracy przez nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy. Z jednej strony daje to nauczycielowi nadzieję na powrót do swojej pracy, z drugiej zaś daje możliwość przywrócenia nauczyciela do pracy, lecz na inne stanowisko, do którego nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje. W tej sytuacji odmowa podjęcia pracy skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy z dniem odmowy.

Możliwość podjęcia zatrudnienia i pobierania dodatkowego wynagrodzenia

Nauczyciel w stanie nieczynnym może także podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami w niepełnym lub pełnym wymiarze zajęć na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego, w tej samej lub innej szkole. W takim przypadku, nauczyciel ma prawo zarówno do świadczeń związanych z przebywaniem w stanie nieczynnym, jak również do wynagrodzenia związanego z wykonywaną pracą.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30412 )
Array ( [docId] => 30412 )

Array ( [docId] => 30412 )