Czy zwolnienie z pracy nauczyciela wymaga uzasadnienia

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Zasady rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami regulują przepisy Karty Nauczyciela. Sama Karta nie stawia wymagania uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę składanego nauczycielowi. Sprawdź, czy i w jaki sposób należy wskazać przyczynę rozwiązania umowy o pracę nauczyciela!

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

Zgodnie z kodeksem pracy, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Przepis ten ma zastosowanie także do nauczycieli, ponieważ w zakresie nieuregulowanym Kartą Nauczyciela, stosuje się przepisy kodeksu pracy.

Przyczyna wypowiedzenia

Pracodawca nie tylko ma obowiązek podać przyczynę rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony, lecz także przyczyna ta musi być konkretna, rzeczywista i tak sformułowana, by pracownik (nauczyciel) wiedział, dlaczego został zwolniony z pracy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, naruszenie tej zasady ma miejsce wówczas, gdy "pracodawca nie wskazuje w ogóle przyczyny wypowiedzenia, bądź gdy wskazana przez niego przyczyna jest niedostatecznie konkretna, a przez to niezrozumiała dla pracownika".

Brak uzasadnienia

Nauczyciel może wnieść do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony okaże się być nieuzasadnione, sąd, w zależności od żądania nauczyciela, orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia, a gdy umowa uległa już rozwiązaniu o przywróceniu nauczyciela do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowaniu.

Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać pouczenie o przysługującym nauczycielowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30410 )
Array ( [docId] => 30410 )