Dyrektor może żądać wskazania podstawowego miejsca pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 05-09-2017 r.

Aby nauczyciel podlegał ograniczeniu w dodatkowym zatrudnieniu, musi być zatrudniony w pełnym wymiarze w podstawowym miejscu zatrudnienia. Co można zrobić, jeżeli nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednym przedszkolu odmawia wskazania, które miejsce pracy uważa za podstawowe?

Dyrektor przedszkola będącego podstawowym miejscem zatrudnienia wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie, jednak w przepisach w żaden sposób nie zdefiniowano podstawowego miejsca zatrudnienia. Zawarto jedynie sformułowanie, że podstawowe miejsce zatrudnienia powinno być wskazane. Nie doprecyzowano nawet, kto takiego wskazania dokonuje. Wydaje się jednak oczywiste, że takiego wskazania dokonuje nauczyciel. Gdyby bowiem przypisać to uprawnienie dyrektorom, wówczas każdy mógłby dokonać odmiennego wskazania.

ZAPAMIĘTAJ!

Niewłaściwa jest częsta praktyka uznawania za podstawowe miejsce zatrudnienia tego, w którym nauczyciel ma dłuższy staż pracy albo wyższy wymiar zajęć.


Nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu w przedszkolu w pełnym wymiarze zajęć i w szkole podstawowej w wymiarze 6/18. Dyrektor uważa, że podstawowym miejscem zatrudnienia dla tego nauczyciela jest przedszkole z uwagi na wyższy wymiar zajęć. Z kolei nauczyciel wskazuje, że za podstawowe miejsce zatrudnienia uważa przedszkole. Kto ma rację?

To nauczyciel jest wyłącznie uprawniony do wskazania podstawowego miejsca zatrudnienia.Dyrektor przedszkola nie ma racji. 

Wskazania podstawowego miejsca pracy żądaj na piśmie...

Co jednak możesz zrobić, jeżeli nauczyciel odmawia wskazania, które zatrudnienie uważa za podstawowe? W takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem jest skierowanie do nauczyciela pisma z żądaniem wskazania podstawowego miejsca zatrudnienia, w którym dyrektor wyznaczy termin na dokonanie wskazania.

…i poinformuj o konsekwencjach braku reakcji

Jednocześnie warto wskazać w tym piśmie, że brak odpowiedzi nauczyciela w wyznaczonym terminie zostanie uznany za wskazanie, że podstawowym miejscem zatrudnienia jest szkoła, w której dyrektor wystąpił z pismem do nauczyciela.

ZAPAMIĘTAJ!

Wskazanie podstawowego miejsca zatrudnienia jest wiążące również w kontekście dodatku za wysługę lat. Innymi słowy, jeżeli nauczyciel wskaże podstawowe miejsce zatrudnienia, to będzie ono również podstawowym miejscem zatrudnienia w kontekście rozliczenia dodatku za wysługę lat. Z drugiej strony, jeśli w przeszłości nauczyciel wskazał już podstawowe miejsce zatrudnienia w kontekście dodatku za wysługę lat, wówczas wskazanie to będzie wiążące także w kontekście ograniczenia w dodatkowym zatrudnieniu. Nauczyciel może jednak dokonać zmiany wskazania.


W 2015 roku, w którym nauczyciel podjął dodatkowe zatrudnienie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, nauczyciel w związku z rozliczeniem dodatku za wysługę lat jako podstawowe miejsce zatrudnienia wskazał przedszkole. W sierpniu 2017 roku do przedszkola wpłynęło pismo nauczyciela, w którym wskazuje on, że podstawowym miejscem zatrudnienia jest zatrudnienie w oddziale przedszkolnym. Nauczyciel mógł dokonać zmiany we wskazaniu podstawowego miejsca zatrudnienia, ale będzie to wiążące zarówno w aspekcie dodatku za wysługę lat, jak i ograniczenia w dodatkowym zatrudnieniu.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40633 )
Array ( [docId] => 40633 )

Array ( [docId] => 40633 )