Dyrektor szkoły może realizować staż na nauczyciela dyplomowanego

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 27-04-2013 r.

Staż na awans zawodowy nauczyciela może realizować również dyrektor szkoły. Jeżeli nauczyciel rozpoczął staż przed powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły, może go kontynuować pod warunkiem, że  wymiar zatrudnienia jest nie mniejszy niż połowa obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć.

Nauczyciel mianowany, który objął stanowisko dyrektora szkoły może kontynuować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, niezależnie od tego jaki okres pozostał do jego zakończenia. Karta Nauczyciela nie zawiera przepisów, które wskazywałby konieczność przerwania stażu. Karta Nauczyciela stawia jedynie wymóg, aby nauczyciel ten był zatrudniony w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć.

Dyrektor szkoły zmieni plan rozwoju zawodowego

W związku z tym, iż nauczyciel odbywający staż na nauczyciela dyplomowanego musi realizować przedłożony wcześniej plan rozwoju zawodowego, po objęciu stanowiska dyrektora szkoły Konieczne jest wprowadzenie do niego właściwych modyfikacji. Nowy plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać skutki objęcia stanowiska kierowniczego w szkole.

Zmiana planu rozwoju zawodowego nie jest jednak konieczna, jeżeli dyrektor szkoły realizujący staż na nauczyciela dyplomowanego nie będzie miał obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć, ponieważ mimo powierzenia stanowiska, będzie mógł realizować zadania przewidziane w zatwierdzonym wcześniej planie.

Zmiana planu rozwoju zawodowego w szczególnych przypadkach

Wprowadzenie modyfikacji do planu rozwoju zawodowego przewiduje rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Może mieć to miejsce w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a za taki należy uznać objęcie stanowiska dyrektora szkoły (§ 4 ust. 2 i 3).

Wątpliwości może budzić to, kto powinien wyrazić zgodę na zmiany w planie rozwoju nauczyciela mianowanego, jeżeli został on dyrektorem. W związku z tym, dyrektor szkoły, który musi wprowadzić zmiany, powinien zwrócić się o opinię do organu odpowiedzialnego za przyznawanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  • § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30461 )
Array ( [docId] => 30461 )

Array ( [docId] => 30461 )