Dyrektor szkoły nie powinien być odwoływany przed wakacjami

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 16-04-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty pozwala na natychmiastowe odwołanie dyrektora szkoły tylko w szczególnych okolicznościach. Jeżeli dyrektor szkoły ma być odwołany z powodu połączenia placówek – należy poczekać do końca wakacji. Za natychmiastowe odwołanie dyrektor szkoły może żądać odszkodowania.

Sąd Najwyższy orzekł, że natychmiastowe odwołanie dyrektora szkoły powinno następować wyłącznie w szczególnych okolicznościach – z powodu rażących zaniedbań lub przyczyn losowych. Za taką okoliczność nie uznaje się jednak łączenia szkół. Gmina łącząca szkoły powinna czekać z odwołaniem dyrektora szkoły do końca wakacji.

Wstrzymanie odwołania do końca wakacji pozwala zrealizować zakładany plan rozwoju szkoły oraz wypełnić obowiązki dyrektora szkoły.

Odwołanie dyrektora szkoły a ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska, jeżeli:

  • złoży rezygnację ze stanowiska,
  • organ prowadzący negatywnie oceni jego pracę lub wykonywanie zadań związanych z kierowaniem placówką, określonych w art. 34a ust. 2 ustawa o systemie oświaty,
  • organ nadzoru pedagogicznego złoży wniosek o odwołanie z powodu stwierdzenie niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania, a dyrektor szkoły nie usunie uchybień w wyznaczonym terminie.
    (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawa o systemie oświaty)

Mimo że ustawa o systemie oświaty pozwala, by dyrektor szkoły został odwołany w trybie natychmiastowym, zalecane jest, aby dotyczyło to tylko szczególnych okoliczności, tak aby możliwie sprawnie zrealizowany został plan rozwoju szkoły.

 

Odwołany dyrektor szkoły może ubiegać się o odszkodowanie

Wyrok Sądu Najwyższego wskazuje, że dyrektor szkoły odwołany w trybie natychmiastowym bez ważnych przesłanek może ubiegać się o odszkodowanie od organu prowadzącego szkołę. Jeżeli obowiązki dyrektora szkoły były wykonywane w sposób wypełniający wymagania, które stawia ustawa o systemie oświaty a plan rozwoju szkoły realizowany w sposób prawidłowy, to planowane łączenie placówek nie może być uznane za powód uprawniający do takich działań.

Odszkodowanie o które może ubiegać się odwołany dyrektor szkoły nie musi być równe różnicy między zarobkami sprzed odwołania i po nim. Kwota może być wyższa, co oznacza, że nieprawidłowe odwołanie dyrektora szkoły może kosztować gminę więcej niż utrzymanie go na stanowisku do końca wakacji.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  • art. 34 ust. 2, art. 34a ust. 2 i art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Zostałam tak odwołana Sąd Najwyższy przyznał mi odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia plus odsetki.

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30452 )
Array ( [docId] => 30452 )