Dyrektor szkoły przydziela zastępstwa bez konsultacji

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 15-06-2015 r.

Dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody nauczyciela na to, by przydzielić mu godziny doraźnego zastępstwa. Karta Nauczyciela nie przewiduje dla nauczycieli możliwości niewyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin, ale wskazuje, że za takie zajęcia należne jest odpowiednie wynagrodzenie.

Realizacja godzin doraźnego zastępstwa stanowi dla nauczycieli obowiązek, a nie uprawnienie. Karta Nauczyciela uprawnia dyrektora szkoły do przydzielania ich w przypadku konieczności zastąpienia nieobecnego nauczyciela, a dla nauczycieli nie przewiduje prawa do niewyrażenia zgodny (art. 35 ust. 2a Karta Nauczyciela). Za doraźne zastępstwa dla nauczycieli przewidziano jednak wynagrodzenie – zgodnie z ustawą wynagrodzenie nauczyciela uwzględnia wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (art. 30 ust. 1 pkt 3 Karta Nauczyciela).

Godziny zastępstw dla nauczycieli są przydzielane przez dyrektora szkoły

Powołując się na stanowisko Sądu Najwyższego, należy uznać, że praca w godzinach doraźnego zastępstwa stanowi obowiązek, jaki dla nauczycieli przewiduje Karta Nauczyciela. Godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych są przydzielane przez dyrektora szkoły wyłącznie w razie zaistnienia potrzeby zastąpienia nieobecnego nauczyciela, w celu zapewnienia prawidłowej pracy szkoły. Konieczność podporządkowania się poleceniu dyrektora szkoły wiąże się z realizacją obowiązków przewidzianych w art. 6 pkt. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczyciela realizującego godziny doraźnych zastępstw

Karta Nauczyciela wyraźnie określa, że wynagrodzenie nauczyciela musi uwzględniać dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela za zrealizowane godziny doraźnych zastępstw (art. 35 ust. 2a Karta Nauczyciela). Wynagrodzenie to stanowi dla nauczycieli prawo, którego nie może pozbawić ich dyrektor szkoły przydzielający godziny.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2004 r., I PK 454/03

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zobacz także:

  • Kary dla nauczycieli – dyrektor nie zwalnia dyscyplinarnie
  • Dyrektor szkoły niepublicznej nie zażąda zaświadczenia o niekaralności
  • Poród w trakcie umowy na zastępstwo uprawnia do urlopu macierzyńskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37312 )
Array ( [docId] => 37312 )