Jak można ukarać nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Trochimiuk Anna
Data: 07-05-2012 r.

Specyfika zawodu nauczyciela powoduje niekiedy wątpliwości, kiedy nauczyciel ponosi odpowiedzialność porządkową, a kiedy można pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Prawidłowe zakwalifikowanie przewinienia nauczyciela jest o tyle istotne, że są to dwa różne tryby karania nauczycieli, w których właściwe są różne organy, a także przewidziany jest inny katalog kar.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Nauczyciel naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną, gdy narusza szczególne obowiązki, które nakłada na niego Karta Nauczyciela lub gdy uchybił godności zawodu nauczyciela. Do obowiązków nauczyciela należy m.in.:

 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem i podstawowymi funkcjami szkoły, w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom,
 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych,
 • wspieranie uczniów w rozwoju,
 • kształcenie uczniów w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

Nauczyciel może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną na przykład za:

 • niedopilnowanie uczniów i narażenie ich na niebezpieczeństwo,
 • nieprowadzenie dokumentacji szkolnej,
 • stosowanie przemocy wobec uczniów.

Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli

Nauczyciel ponosi także odpowiedzialność porządkową za nieprzestrzeganie:

 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • przepisów bhp w szkole,
 • przepisów ppoż,
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy.

Ponadto nauczyciel ponosi odpowiedzialność porządkową za nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, w tym opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia.

Nauczyciel może zostać ukarany przez dyrektora szkoły na przykład za:

 • nieprzestrzeganie regulaminu pracy szkoły,
 • spóźnianie się na lekcje,
 • niestosowanie się do zasad dotyczących obiegu dokumentacji w szkole (np. zasad odnoszenia dziennika lekcyjnego do pokoju nauczycielskiego po skończonej lekcji).

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30414 )
Array ( [docId] => 30414 )