Jak zredagować projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 – 5 kroków dyrektora szkoły

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Małgorzata Celuch
Data: 24-02-2017 r.

Prawdziwym wyzwaniem dla każdego dyrektora wobec nadchodzących zmian w systemie oświaty będzie skonstruowanie projektu arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny. Na dzień oddawania niniejszej publikacji do druku przepisy dotyczące zasad i terminów przygotowywania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 nie weszły jeszcze w życie, dlatego skoncentrujmy się na kluczowych informacjach, które powinny się znaleźć w arkuszu.

Pamiętajmy o nowej podstawie programowej

Dokonując pierwszych ustaleń, sprawdźmy, które oddziały będą realizowały dotychczasową, a które nową podstawę programową, a konsekwencją tego będzie stosowanie odpowiedniego planu nauczania. W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana w: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,

 • w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,
 • w szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • w branżowych szkołach I stopnia,
 • w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy,
 • w I semestrach szkół policealnych.
 • W pozostałym zakresie stosować będziemy dotychczasową podstawę.

Znaczenie tzw. uchwał sieciowych

 

Niektórzy dyrektorzy jeszcze przed przystąpieniem do tworzenia arkusza będą musieli poczekać na decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem szkoły. Dotyczy to głównie dyrektorów gimnazjów, gdyż już od 1 września 2017 r. możliwe będą różnorodne rozwiązania w zakresie funkcjonowania tych szkół. Dotychczasowe gimnazjum będzie można: przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową,

 • włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące, przekształcić w czteroletnie technikum,
 • włączyć do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
 • włączyć do czteroletniego technikum,
 • docelowo przekształcić w czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 • docelowo przekształcić w pięcioletnie technikum,
 • docelowo włączyć do czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • docelowo włączyć do pięcioletniego technikum,
 • docelowo przekształcić w branżową szkołę I stopnia,
 • docelowo włączyć do branżowej szkoły I stopnia.

Każde z dostępnych rozwiązań niesie za sobą wiele obowiązków, konsultacji z organem prowadzącym, zmian w organizacji pracy, być może zmiany lokalizacji, zmian w statucie lub nowego statutu szkoły, zmian w prowadzonej w szkole dokumentacji. 31 marca 2017 r. to termin podjęcia uchwał przez samorządy o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W podjętych uchwałach dyrektorzy poznają odpowiedzi na pytania związane z powyższymi przekształceniami. Dopiero wówczas będą mogli dopracować projektu arkusza organizacyjnego i skierować go do dalszej procedury.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40072 )
Array ( [docId] => 40072 )