Już od 1 stycznia 2017 r. nowe świadectwo pracy oraz nowe zasady jego wydawania i prostowania

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 06-12-2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierował do konsultacji projekt nowego rozporządzenia regulującego treść świadectwa pracy, a także sposób jego wydawania i prostowania. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.

W znacznej mierze przepisy projektu powielają regulacje znajdujące się w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Niemniej jednak w projekcie pojawiło się kilka nowości. W nowym świadectwie pracy obowiązkiem pracodawcy będzie również umieszczenie informacji odnośnie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego,  ojcowskiego i wychowawczego, a także podstawy prawnej ich udzielenia. Kolejny pracodawca powinien bowiem posiadać informację, czy nadal może udzielić pracownikowi jednego z tych urlopów. Pracodawca będzie musiał zamieścić w świadectwie pracy pouczenie o terminie, w którym pracownik może żądać zamieszczenia w świadectwie informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o  uzyskanych kwalifikacjach. Projekt określa również treść pouczenia o prawie żądania sprostowania świadectwa. Istotną zmianą jest również zniesienie obowiązku opatrywania świadectwa pieczęcią pracodawcy

 

W projekcie wprowadzono również sposób i tryb wydawania świadectwa pracy do znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy określających termin wydania świadectwa. Otóż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca będzie obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek ten może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim przypadku pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Projekt przewiduje również niewielkie zmiany w zakresie uzupełniania świadectwa pracy. Zgodnie z projektem pracodawca powinien uzupełnić świadectwo w ciągu 3 dni od jego przedłożenia przez pracownika.

Opracowanie: Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39800 )
Array ( [docId] => 39800 )