Kary porządkowe dla dyrektora szkoły i przedszkola – nowa kompetencja organu prowadzącego

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 12-09-2017 r.

Od 1 września 2017 r. nie ma już wątpliwości dotyczących tego, kto jest uprawniony do nałożenia na dyrektora przedszkola kary porządkowej na podstawie art. 108 Kodeksu pracy. Zgodnie z obowiązującą już ustawą Prawo oświatowe wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora należy do kompetencji organu prowadzącego.

Obowiązujące do 31 sierpnia 2017 r. przepisy ustawy o systemie oświaty nie wskazywały jednoznacznie, czy organ prowadzący jest uprawniony do nakładania na dyrektorów przedszkoli kar porządkowych. Rozstrzygnięcia problemu nie wypracowano także w orzecznictwie – przykładowo:

  • w wyroku z 7 kwietnia 1998 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że w zakresie kompetencji organu prowadzącego mieści się m.in. uprawnienie do wymierzenia dyrektorowi placówki oświatowej przez gminę kary porządkowej określonej w art. 108 Kodeksu pracy,
  • w wyroku z 24 listopada 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Zarząd gminy nie jest organem zarządzającym placówką oświatową w rozumieniu art. 31 Kodeksu pracy, dokonującym czynności prawnych z zakresu stosunku pracy wobec jej dyrektora.

Od 1 września 2017 r., wraz z wejściem w życie ustawy Prawo oświatowe, obowiązuje regulacja, zgodnie z którą do zadań organu prowadzącego należy również wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora przedszkola.

ZAPAMIĘTAJ

Ustawa Prawo oświatowe nakłada na organ prowadzący obowiązek wykonywania wobec dyrektora przedszkola czynności z zakresu prawa pracy, w tym przyznaje uprawnienia do nakładania kar porządkowych na podstawie art. 108 Kodeksu pracy w związku z art. 75 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40639 )
Array ( [docId] => 40639 )