Można odwołać dyrektora szkoły przebywającego na urlopie zdrowotnym

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 03-08-2013 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela jest przewidziany również dla dyrektora szkoły. Organ prowadzący może odwołać go ze stanowiska w trakcie trwania urlopu. Jest to jednak równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.

Dyrektor szkoły jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący, który w razie zaistnienia odpowiednich przesłanek, może odwołać dyrektora z funkcji w czasie, gdy wykorzystuje on urlop zdrowotny nauczyciela.

Odwołanie z funkcji dyrektora szkoły


Odwołanie dyrektora szkoły
następuje w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających takie działanie. Ustawa o systemie oświaty wskazuje na:
 • złożenie przez dyrektora szkoły rezygnacji ze stanowiska, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia;
 • ustalenie negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań określonych w ustawie o systemie oświaty (art. 38 ustawa o systemie oświaty).

Urlop zdrowotny nauczyciela, z którego dyrektor szkoły korzysta na takich samych zasadach, jak pedagogiczni pracownicy szkoły, jest okresem usprawiedliwionej nieobecności i w jego trakcie nie można rozwiązać z nim stosunku pracy (art. 41 Kodeks pracy). Odwołanie z funkcji dyrektora szkoły nie jest jednak równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę – dyrektor szkoły nadal jest pracownikiem szkoły. Zmianie ulegnie zakres pełnionych obowiązków oraz wynagrodzenie, które zostanie obniżone o przysługujący dotąd dodatek funkcyjny. Potwierdzeniem takiej wykładni jest wyrok NSA w Łodzi, w którym stwierdza się, że odwołanie z funkcji nie powoduje rozwiązania stosunku pracy (SA/Łd 353/10).

Odwołanie dyrektora szkoły wykorzystującego urlop zdrowotny nauczyciela, jeżeli nie następuje na jego wniosek, musi być uzasadnione przesłankami, na jakie wskazuje ustawa o systemie oświaty. Nieobecność dyrektora szkoły w pracy nie jest wystarczającym uzasadnieniem dla podjęcia decyzji o odwołaniu.

Podstawa prawna:

 • art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 • art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30512 )
Array ( [docId] => 30512 )

Array ( [docId] => 30512 )