Nauczyciel mianowany – stan nieczynny zamiast zwolnienia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 18-04-2013 r.

Nauczyciel mianowany i dyplomowany mogą poprosić o przeniesienie w stan nieczynny, jeżeli dyrektor szkoły musi ograniczyć zatrudnienie wśród nauczycieli. Karta Nauczyciela pozwala na takie rozwiązanie w przypadku częściowej likwidacji szkoły.

Dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych skutkujących zmniejszeniem liczby oddziałów albo zmian planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie go w pełnym wymiarze zajęć (art. 20 ust. 1 Karta Nauczyciela). Nauczyciel mianowany lub dyplomowany mogą złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, który jest równoznaczny z niewykonywaniem obowiązków przez okres sześciu miesięcy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 20 ust. 5c Karta Nauczyciela).

Informację o możliwości przejścia w stan nieczynny przekazuje dyrektor szkoły. Sam jednak nie może podjąć żadnych działań, jeżeli nauczyciel nie złoży stosownego wniosku.

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym

Nauczyciel mianowany przeniesiony w stan nieczynny ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków socjalnych (art. 20 ust. 6 Karta Nauczyciela). Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym nie zawiera więc pozostałych dodatków (motywacyjnego, za wysługę lat itp.) oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel może jednak ubiegać się o pomoc ze środków ZFŚS.

Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela w stanie nieczynnym

Przejście w stan nieczynny nie wyklucza możliwości podjęcia pracy. Dyrektor szkoły może zatrudnić takiego nauczyciela, jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności (art. 20 ust. 8 Karta Nauczyciela). Nauczyciel mianowany musi złożyć wniosek o zatrudnienie, a stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu po zakończeniu okresu, który pozostał do końca przebywania w stanie nieczynnym – nie może zatem przekroczyć sześciu miesięcy.

Powrót do pracy lub wygaśniecie stosunku pracy

Jeżeli po upływie sześciu miesięcy dyrektor szkoły będzie mógł zatrudnić nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w pełnym wymiarze czasu pracy, to powinien przywrócić nauczyciela w stanie nieczynnym. Jeżeli nauczyciel odmówi przyjęcia propozycji dyrektora szkoły – stosunek pracy wygasa (art. 20 ust. 7 Karta Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30455 )
Array ( [docId] => 30455 )