Nauczyciel stażysta nie musi mieć umowy o pracę

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 01-01-2013 r.

Warunkiem rozpoczęcia stażu jest podjęcie pracy w szkole nie później niż do 14 września danego roku. Nauczyciel stażysta nie musi być jednak zatrudniony na umowę o pracę. Warunkiem zaliczenia stażu jest przepracowanie roku oraz to, by stażysta realizował plan rozwoju zawodowego.

Forma zatrudniania ma istotne znaczenie dla nauczycieli ze względu na możliwość korzystania ze świadczeń, takich jak urlop czy płatne zwolnienie lekarskie. Nie wpływa ona jednak na awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel stażysta może być zatrudniony w oparciu o umowę cywilno-prawną, pod warunkiem, że realizuje plan rozwoju zawodowego.

Awans zawodowy nauczyciela – ocena realizacji zadań a nie formy zatrudnienia

Nauczyciel stażysta przystępujący do postępowania administracyjnego, w którym ma mu zostać nadany kolejny stopień awansu zawodowego, musi przedłożyć dokumenty potwierdzające zrealizowanie stażu w pełnym wymiarze czasu (art. 9b ust. Karta Nauczyciela). Dla nauczycieli często oznacza to konieczność podjęcia pracy w oparciu o umowę o pracę. W rzeczywistości Karta Nauczyciela nie precyzuje szczegółowo, że nauczyciel stażysta przez cały okres stażu musi mieć umowę o pracę. Ocena pracy nauczyciela powinna być wystawiona także, gdy pracował w oparciu o umowę zlecenie.

Staż to dla nauczycieli czas zdobywania doświadczenia

Karta Nauczyciela szczegółowo określa, ile trwa staż na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Wskazuje się w niej również, że jeżeli nauczyciel stażysta przerwie staż, to będzie musiał go powtarzać oraz przygotować nowy plan rozwoju zawodowego. Nie wspomina się jednak o tym, że nauczyciel przez cały okres stażu musi mieć umowę o pracę. Oznacza to, iż okresowe zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie nie jest równoznaczne z przerwaniem stażu i pozwala ubiegać się o awans zawodowy nauczyciela. Uzasadnieniem prawa do awansu są sytuacje, w których dyrektor szkoły wie, iż pracownik będzie ubiegał się o awans zawodowy nauczyciela i przydziela mu opiekuna stażu, który otrzymuje dodatek funkcyjny.

Awans dla nauczycieli w każdej szkole

Należy zaznaczyć, że prawo do rozpoczęcia stażu oraz ubiegania się o awans zawodowy jest dostępne także dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych. Mimo iż nie dotyczy ich większość regulacji Karty Nauczyciela – dyrektor szkoły musi stosować przepisy obejmujące awans zawodowy nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) rozdział 3a.
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30439 )
Array ( [docId] => 30439 )

Array ( [docId] => 30439 )