Od 1 marca 2017 r. nowa procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 27-02-2017 r.

Od 1 marca to dyrektor przedszkola ma obowiązek pozyskać informację o niekaralności dyscyplinarnej kandydata do pracy. Przestały obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi nauczyciel ubiegający się o pracę miał obowiązek przedstawienia informacji o niekaralności dyscyplinarnej z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Niekaralność dyscyplinarna jest jednym z wymogów zatrudnienia nauczyciela zarówno na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę. Nie można bowiem zatrudnić nauczyciela ukaranego prawomocną karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela lub zwolnienia z pracy (w okresie trzech lat przed nawiązaniem stosunku pracy). Obowiązek pozyskania informacji o niekaralności spoczywa na dyrektorze.

Reforma nie znosi wymogu niekaralności

Wymóg ten nie zmienił się po wejściu w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. Zmodyfikowane zostały natomiast zasady pozyskiwania informacji o niekaralności. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. informację tę zobowiązany był dostarczyć kandydat do zatrudnienia w przedszkolu. Tymczasem 1 marca 2017 r. weszła w życie zmiana przerzucająca obowiązek pozyskania informacji o niekaralności dyscyplinarnej kandydata do pracy na dyrektora przedszkola.

W celu potwierdzenia spełniania niekaralności nauczyciela, dyrektor przedszkola, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z Centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

Dwa etapy pozyskiwania informacji

Modyfikacji mają ulec również zasady występowania o udzielenie informacji o niekaralności dyscyplinarnej z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

W pierwszej kolejności dyrektor, za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez MEN, będzie musiał ustalić, czy numer PESEL osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze.

Dopiero w przypadku odpowiedzi twierdzącej bądź w razie ustalenia, że nauczyciel nie posiada numeru PESEL, dyrektor przedszkola może złożyć wniosek o udzielenie informacji z rejestru na temat danego kandydata.

Wprowadzone rozwiązanie ma na celu usprawnienie procesu zasięgania opinii z CROD oraz skrócenie czasu oczekiwania na weryfikację danych nauczyciela ubiegającego się o zatrudnienie w przedszkolu.

Przepisy dotyczące pozyskiwania informacji o niekaralności dyscyplinarnej z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych dotyczą także nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach niepublicznych.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40083 )
Array ( [docId] => 40083 )

Array ( [docId] => 40083 )