Procedura zwalniania nauczycieli z wygaszanych gimnazjów

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 02-02-2017 r.

Wygaszanie gimnazjów wiąże się ze zwalnianiem nauczycieli, dla których zostały stworzone przepisy przejściowe. To szczególna sytuacja, którą trzeba uwzględnić konkretnie do tej grupy nauczycieli. Sprawdź, jak powinna wyglądać procedura zwolnieniowa i czy o zwolnieniach trzeba poinformować związki zawodowe.

Wyłączenie art. 20 Karty Nauczyciela

Przepis art. 20 Karty Nauczyciela nie będzie stosowany do nauczycieli:

 

1) gimnazjum zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum,

2) zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum (do 29 lutego 2020 r.),

3) gimnazjum – zwalnianych w roku szkolnym 2018/2019.

Jak powinna wyglądać procedura zwolnieniowa

W zamian za to utworzono szczególną procedurę zwalniania nauczycieli, która zakłada:

  • przeniesienie w stan nieczynny z 1 września 2017 r., a jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody – rozwiązanie stosunku pracy,
  • obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z 31 sierpnia 2019 r. z pozostałymi nauczycielami gimnazjów.

Dyrektor będzie mógł również, zamiast informować nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny, zaproponować mu ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela i to nawet w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Muszą być jednak uzasadnione względy organizacyjne w wygaszanym gimnazjum.

Czy trzeba informować związki zawodowe przy zwalnianiu

Taka sytuacja wpłynie na współpracę ze związkami zawodowymi przy zwalnianiu z wygaszanych gimnazjów. Skoro art. 20 Karty Nauczyciela nie będzie stosowany, to również nie będzie trzeba informować organizacji związkowej o zamiarze zwolnienia nauczyciela, jak wymaga tego przepis. Ta procedura nie przewiduje obowiązku opiniowania zwolnienia ze związkami zawodowymi.

W pozostałych typach szkół nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o współpracę ze związkami zawodowymi przy zwalnianiu nauczyciela.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39990 )
Array ( [docId] => 39990 )