Sąd Najwyższy o kryteriach doboru do zwolnienia

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 07-03-2017 r.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kryteriów doboru do zwolnienia nauczycieli. Poinformowanie nauczyciela o przyczynach wypowiedzenia wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela może okazać się niewystarczające. Sąd Najwyższy wskazuje, że nauczyciel powinien być zapoznany także z zastosowanymi względem niego kryteriami doboru do zwolnienia - najpóźniej w momencie wręczenia mu wypowiedzenia.

Precyzyjne i zrozumiałe przyczyny wypowiedzenia

Treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu nauczycielskiego stosunku pracy, a w szczególności wskazanie przyczyn tego rozwiązania jest niezwykle istotnym obowiązkiem dyrektora przekładającym się na legalność dokonanego wypowiedzenia. Obowiązkiem dyrektora jest podanie dokładnych, precyzyjnych i zrozumiałych przyczyn wypowiedzenia. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2016 r. I PK 3/16, w którym wskazał, że obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika także o zastosowanych wobec niego kryteriach doboru do zwolnienia.

Kryteria w oświadczeniu o wypowiedzeniu

 

Niejednokrotnie dyrektor, wręczając wypowiedzenie, ogranicza się jedynie do powtórzenia przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. W świetle wspomnianego orzeczenia Sądu Najwyższego, może się to okazać niewystarczające. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest bowiem przedstawienie pracownikowi kryteriów doboru do zwolnienia, jakie powinny zostać wobec niego zastosowane. Kryteria te najlepiej podać w oświadczeniu o wypowiedzeniu. Sąd wskazał też, że dopuszczalne jest ich podanie w inny sposób, np.: w odrębnym piśmie bądź ustnie. Informacja o kryteriach musi jednak trafić do nauczyciela najpóźniej w momencie wręczenia mu wypowiedzenia. Zapoznanie pracownika z kryteriami dopiero w trakcie postępowania sądowego wszczętego w wyniku odwołania nauczyciela zostanie potraktowane jako naruszenie prawa, które może skutkować uznaniem wypowiedzenia za bezskuteczne, przywróceniem nauczyciela do pracy albo zasądzeniem na jego rzecz odszkodowania od szkoły.

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2016 r. (I PK 3/16).
Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40097 )
Array ( [docId] => 40097 )