Skutki dla nauczyciela orzeczenia kary nagany z ostrzeżeniem

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za uchybienia godności zawodu lub uchybienie podstawowym obowiązkom nauczyciela. Skutki ukarania karą dyscyplinarną różnią się, w zależności od tego, jaką karę orzeknie komisja dyscyplinarna dla nauczycieli. Dowiedz się, co dla nauczyciela oznacza w praktyce ukaranie karą nagany z ostrzeżeniem.

Katalog kar dyscyplinarnych dla nauczycieli

Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

  • nagana z ostrzeżeniem;
  • zwolnienie z pracy;
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania;
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Obowiązki dyrektora

Dyrektor szkoły, jako organ obowiązany do wykonania kary wymierzonej nauczycielowi:

  • włącza do akt osobowych ukaranego nauczyciela odpis orzeczenia o ukaraniu,
  • rozwiązuje stosunek pracy w przypadku orzeczenia kary zwolnienia z pracy, przy czym rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem miesiąca, w którym organ otrzymał prawomocne orzeczenie dyscyplinarne,
  • stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa w przypadku orzeczenia kary zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania lub kary wydalenia z zawodu nauczycielskiego, przy czym wygaśnięcie stosunku pracy następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Należy pamiętać, że w przypadku ukarania nauczyciela karą nagany z ostrzeżeniem, wykonanie jej polega wyłącznie na umieszczeniu w aktach osobowych odpisu prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej.

 

Zatarcie kary

Orzeczona wobec nauczyciela kara nagany z ostrzeżeniem ulega zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu zamieszczony w aktach osobowych podlega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli nauczyciel w tym okresie nie był karany dyscyplinarnie lub sądownie. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej uważa się ją za niebyłą.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomienia ukaranego nauczyciela o zatarciu kary i zniszczeniu orzeczenia o ukaraniu.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30409 )
Array ( [docId] => 30409 )