Staż nauczyciela, który uzyska kwalifikacje w trakcie roku szkolnego

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Trochimiuk Anna
Data: 13-05-2012 r.

Nauczyciele mogą rozpocząć staż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym. Co zrobić, gdy nauczyciel jeszcze nie ma wymaganych kwalifikacji, lecz już w październiku uzyska tytuł magistra lub ukończy odpowiednie studia podyplomowe? Czy można w takiej sytuacji otworzyć mu staż na wyższy stopień awansu zawodowego? Poznaj warunki realizacji stażu przez nauczyciela.

Warunek nr 1 – zatrudnienie w szkole na co najmniej ½ etatu

Nauczyciel może realizować staż, jeśli jest zatrudniony w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Warto zauważyć, że nauczyciel może realizować staż nie tylko wtedy, gdy pracuje w jednej szkole na co najmniej ½ etatu, lecz także w sytuacji, gdy łącznie w kilku placówkach jest zatrudniony w tym wymiarze.

Warunek nr 2 – złożenie wniosku do 14 września

Aby rozpocząć staż, w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć:

  • nauczyciel stażysta – musi zostać zatrudniony;
  • nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany – musi złożyć wniosek o otwarcie stażu.

Warunek nr 3 – zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami

Aby móc realizować staż, nauczyciel musi posiadać kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska. Nauczyciele, którzy na dzień rozpoczęcia pracy w szkole nie posiadają wymaganych kwalifikacji, mogą być zatrudnieni w szkole za zgodą kuratora oświaty.

Jednakże do tych nauczycieli nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nauczyciel stażysta posiada odpowiedni poziom wykształcenia, lecz nie posiada przygotowania pedagogicznego. Taki nauczyciel może realizować staż, o ile zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie trwania stażu.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30415 )
Array ( [docId] => 30415 )

Array ( [docId] => 30415 )