Staż nauczycielski można rozpocząć po pracy na zlecenie

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-01-2013 r.

Do momentu rozpoczęcia stażu nauczyciel nie musi być zatrudniony na umowę o pracę. Nauczyciel stażysta musi jednak wykazać, że przed rozpoczęciem stażu przepracował w szkole 2 lata lub 1 rok na stanowisku nauczycielskim, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Bez spełnienia tego warunku awans zawodowy nauczyciela nie jest możliwy.

Forma zatrudniania ma istotne znaczenie dla nauczycieli ze względu na możliwość korzystania ze świadczeń, takich jak urlop czy płatne zwolnienie lekarskie. Nie zawsze jednak praca w oparciu o umowę zlecenie uniemożliwia awans zawodowy nauczyciela. O ile nauczyciel stażysta musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na co najmniej ½ wymiaru godzin, o tyle okres 2 lat, jaki musi przepracować do rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego lub 1 roku na nauczyciela dyplomowanego, nie jest poddany takim rygorom (art. 3 pkt 3 i art. 9b ust. 4. Karta Nauczyciela).

Awans zawodowy nauczyciela – nie tylko w szkole publicznej

Nauczyciele pracujący w szkole niepublicznej nie podlegają ustawie Karta Nauczyciela w pełnym zakresie, ale stosuje się do nich jej wybrane przepisy, m.in. dyrektor szkoły musi stosować regulacje obejmujące awans zawodowy nauczyciela.

Z tego względu istotne jest podkreślenie, iż art. 9d ust. 4 zakłada, że staż na nauczyciela mianowanego można rozpocząć po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a na nauczyciela dyplomowanego – 1 roku, bez wskazania na rodzaj umowy oraz wymiar zatrudnienia w tym okresie. Oznacza to, że nauczyciel stażysta, przed rozpoczęciem stażu może pracować w oparciu o umowę cywilnoprawną, pod warunkiem, że realizuje zadania właściwe dla kwalifikacji. Jednak aby rozpocząć staż nauczyciela konieczne jest nawiązanie stosunku pracy w oparciu o Kartę Nauczyciela albo Kodeks pracy.

Nauczyciel stażysta przystępujący do postępowania administracyjnego, w którym ma mu zostać nadany kolejny stopień awansu zawodowego, musi przedłożyć dokumenty potwierdzające zrealizowanie stażu oraz spełnienie wymagań określonych w art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela, czyli przepracowania określonej liczby lat.

Dla nauczycieli często oznacza to konieczność nieprzerwanej pracy w oparciu o umowę o pracę od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego nauczyciela. W rzeczywistości Karta Nauczyciela nie precyzuje szczegółowo, że nauczyciel stażysta przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego także przed rozpoczęciem stażu miał umowę o pracę. Ocena pracy nauczyciela powinna być wystawiona także, gdy pracował w oparciu o umowę zlecenie. Pojęcie „przepracował” nie wyklucza bowiem pracy w oparciu o inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. Warunkiem zaliczenia stażu jest natomiast zrealizowanie go zgodnie z regulacjami art. 3 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela nie później niż do 14 września danego roku.

Awans zawodowy nauczyciela w szkole niepublicznej

Opisana sytuacja jest możliwa, gdy nauczyciel stażysta przed rozpoczęciem stażu pracował w szkole niepublicznej, gdzie pracę rozpoczął po uzyskaniu danego stopnia awansu zawodowego nauczyciela, lecz przed rozpoczęciem stażu na kolejny.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 3 pkt 3 i art. 9b ust 4.
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30440 )
Array ( [docId] => 30440 )