Staż nauczycielski można rozpocząć po pracy na zlecenie

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-01-2013 r.

Do momentu rozpoczęcia stażu nauczyciel nie musi być zatrudniony na umowę o pracę. Nauczyciel stażysta musi jednak wykazać, że przed rozpoczęciem stażu przepracował w szkole 2 lata lub 1 rok na stanowisku nauczycielskim, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Bez spełnienia tego warunku awans zawodowy nauczyciela nie jest możliwy.

Forma zatrudniania ma istotne znaczenie dla nauczycieli ze względu na możliwość korzystania ze świadczeń, takich jak urlop czy płatne zwolnienie lekarskie. Nie zawsze jednak praca w oparciu o umowę zlecenie uniemożliwia awans zawodowy nauczyciela. O ile nauczyciel stażysta musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na co najmniej ½ wymiaru godzin, o tyle okres 2 lat, jaki musi przepracować do rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego lub 1 roku na nauczyciela dyplomowanego, nie jest poddany takim rygorom (art. 3 pkt 3 i art. 9b ust. 4. Karta Nauczyciela).

Awans zawodowy nauczyciela – nie tylko w szkole publicznej

Nauczyciele pracujący w szkole niepublicznej nie podlegają ustawie Karta Nauczyciela w pełnym zakresie, ale stosuje się do nich jej wybrane przepisy, m.in. dyrektor szkoły musi stosować regulacje obejmujące awans zawodowy nauczyciela.

Z tego względu istotne jest podkreślenie, iż art. 9d ust. 4 zakłada, że staż na nauczyciela mianowanego można rozpocząć po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a na nauczyciela dyplomowanego – 1 roku, bez wskazania na rodzaj umowy oraz wymiar zatrudnienia w tym okresie. Oznacza to, że nauczyciel stażysta, przed rozpoczęciem stażu może pracować w oparciu o umowę cywilnoprawną, pod warunkiem, że realizuje zadania właściwe dla kwalifikacji. Jednak aby rozpocząć staż nauczyciela konieczne jest nawiązanie stosunku pracy w oparciu o Kartę Nauczyciela albo Kodeks pracy.

Nauczyciel stażysta przystępujący do postępowania administracyjnego, w którym ma mu zostać nadany kolejny stopień awansu zawodowego, musi przedłożyć dokumenty potwierdzające zrealizowanie stażu oraz spełnienie wymagań określonych w art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela, czyli przepracowania określonej liczby lat.

Dla nauczycieli często oznacza to konieczność nieprzerwanej pracy w oparciu o umowę o pracę od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego nauczyciela. W rzeczywistości Karta Nauczyciela nie precyzuje szczegółowo, że nauczyciel stażysta przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego także przed rozpoczęciem stażu miał umowę o pracę. Ocena pracy nauczyciela powinna być wystawiona także, gdy pracował w oparciu o umowę zlecenie. Pojęcie „przepracował” nie wyklucza bowiem pracy w oparciu o inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. Warunkiem zaliczenia stażu jest natomiast zrealizowanie go zgodnie z regulacjami art. 3 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela nie później niż do 14 września danego roku.

Awans zawodowy nauczyciela w szkole niepublicznej

Opisana sytuacja jest możliwa, gdy nauczyciel stażysta przed rozpoczęciem stażu pracował w szkole niepublicznej, gdzie pracę rozpoczął po uzyskaniu danego stopnia awansu zawodowego nauczyciela, lecz przed rozpoczęciem stażu na kolejny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 3 pkt 3 i art. 9b ust 4.
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30440 )
Array ( [docId] => 30440 )

Array ( [docId] => 30440 )