Umowa cywilnoprawna w przedszkolu niepublicznym – PIP skontroluje legalność zatrudnienia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 29-01-2017 r.

Dyrektorzy przedszkoli niepublicznych korzystają z dużej swobody w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, jednak kształtowane przez nich stosunki pracy muszą być zgodne z przepisami kodeksu pracy. Tymczasem częstą praktyką jest zastępowanie umowy o pracę umową zlecenia – to rozwiązanie może okazać się bardzo ryzykowne.

Jednym z priorytetów inspekcji pracy jest obecnie kontrolowanie czy umowy zlecenia i umowy o dzieło nie są wykonywane w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Jeśli bowiem cechy umowy o pracę są oczywiste lub choćby dominują – umowa cywilnoprawna może zostać uznana za umowę o pracę, a wobec pracodawcy wyciągnięte zostaną konsekwencje.

Nazwa umowy nie ma znaczenia

Nazwa umowy nadana przez strony nie decyduje o charakterze zatrudnienia. O tym, czy dane zatrudnienie stanowi umowę o pracę, czy umowę cywilnoprawną decyduje bowiem praktyka wykonywania tej umowy i obowiązki stron.

Nie ma przy tym znaczenia, jak nazwie się samą umowę (najbardziej popularne to umowa o dzieło, zlecenia, o współpracę), wskazuje na to wprost przepis art. 22 § 11 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 22 § 12 k.p. nie jest także ważne, czy w momencie zawierania umowy cywilnoprawnej odbywało się to za zgodną obydwu stron. Wola nie ma znaczenia, jeżeli praktyka wykonywania umowy wskazuje, że charakter pracy odpowiada etatowi pracowniczemu. Składa się na to wykonywanie odpłatnej pracy w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, osobiście oraz pod jego kierownictwem. W przypadku zaistnienia tych przesłanek nie jest dopuszczalne zawarcie w miejscu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej.

Zawarcie umowy cywilnej dopuszczalne jest więc wtedy, gdy wykonywana jest ona samodzielnie, pracownikowi nie wydaje się poleceń związanych z wykonywaniem pracy. Także samodzielne ustalanie przez pracownika czasu lub miejsca wykonywania obowiązków umownych może przemawiać za cywilnoprawnym charakterem umowy.

Istotna jest praktyka stosowania umowy

Przy badaniu, czy dana umowa może być uznana za umowę o pracę ważne są nie tyle zapisy w umowie, ale przede wszystkim praktyka jej stosowania. Umowa może bowiem zawierać same pozornie bezpieczne przepisy, a inspektor Państwowej Inspekcji Pracy lub sąd i tak może uznać, że np. zleceniobiorca faktycznie stale wykonuje polecenia dyrektora przedszkola, więc występuje stosunek pracy.

Cechą przesądzającą, że dana umowa odpowiada umowie o pracę jest podporządkowanie pracownika.

Zdaniem MEN – z nauczycielami należy zawierać umowy o pracę

Stanowisko w sprawie umów cywilnoprawnych zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednoznacznie stwierdzono, że w przypadku placówek niepublicznych wybór formy zatrudnienia pozostaje w gestii pracodawcy, ale jest on zobowiązany do uwzględniania wymogów określonych w przepisach prawa pracy.

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej

Jeżeli nauczyciel przedszkola niepublicznego jest zobowiązany do osobistego świadczenia umówionej pracy w określonym miejscu i określonych godzinach, w sposób ciągły, a także poddany jest bieżącemu nadzorowi pracodawcy, wykonując powierzone zadania i nie ma dostatecznej samodzielności, to zatrudnienie takie nosi znamiona stosunku pracy i powinno być uregulowane umową o pracę ((odpowiedź MEN na interpelację nr 13431 z 7 lutego 2013 r. w sprawie umów cywilnoprawnych zawieranych z nauczycielami w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych).

Zapamiętaj!

 Zawarcie z nauczycielem umowy zlecenia w przedszkolu niepublicznym jest możliwe tylko wtedy, gdy będzie on prowadził zajęcia dodatkowe spoza podstawy programowej i nie w ramach podporządkowania pracowniczego.  

Grzegorz Ilnicki Specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39951 )
Array ( [docId] => 39951 )

Array ( [docId] => 39951 )