Umowy o zakazie konkurencji w szkole publicznej

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Wielu nauczycieli szkół publicznych podejmuje dodatkowe zatrudnienie w prywatnych placówkach oświatowych. W jaki sposób można zobowiązać nauczyciela do niepodejmowania działalności konkurencyjnej? Poznaj konsekwencje złamania zakazu konkurencji w oświacie.

Konkurencja w oświacie

Kodeks pracy nie ogranicza kręgu pracowników, które mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji. Ustawodawca nie odnosi się także to działalności gospodarczej, a zatem chodzi tu o wszelką działalność prowadzoną przez każdego pracodawcę. Zatem zakazem tym mogą być także objęci nauczyciele.

Zakaz konkurencji w odrębnej umowie

Wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności pracodawcy możliwe jest jedynie w drodze odrębnej umowy. Umowa taka musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności!

Zakaz konkurencji nie wynika z mocy prawa, lecz może zostać wprowadzony wyłącznie na podstawie pisemnej umowy między pracownikiem a pracodawcą.

 

Definicja działalności konkurencyjnej w umowie

W Kodeksie pracy brak jest definicji „działalności konkurencyjnej”, zatem w umowie o zakazie konkurencji strony powinny sprecyzować treść obowiązku, który wynika z tej umowy. Nie można w umowie zawrzeć ogólnej klauzuli np. poprzez przytoczenie treści art. 101(1) § 1 kodeksu pracy ani też zakazać podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej.

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę

Jeżeli w wyniku naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika pracodawca poniósł szkodę, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody. Jednakże, aby obciążyć pracownika odpowiedzialnością materialną, pracodawca powinien wykazać:

  • naruszenie umowy o zakazie konkurencji,
  • winę pracownika,
  • wysokość rzeczywistej szkody oraz
  • związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem pracownika a powstałą szkodą.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30406 )
Array ( [docId] => 30406 )