Umowy o zakazie konkurencji w szkole publicznej

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Wielu nauczycieli szkół publicznych podejmuje dodatkowe zatrudnienie w prywatnych placówkach oświatowych. W jaki sposób można zobowiązać nauczyciela do niepodejmowania działalności konkurencyjnej? Poznaj konsekwencje złamania zakazu konkurencji w oświacie.

Konkurencja w oświacie

Kodeks pracy nie ogranicza kręgu pracowników, które mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji. Ustawodawca nie odnosi się także to działalności gospodarczej, a zatem chodzi tu o wszelką działalność prowadzoną przez każdego pracodawcę. Zatem zakazem tym mogą być także objęci nauczyciele.

Zakaz konkurencji w odrębnej umowie

Wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności pracodawcy możliwe jest jedynie w drodze odrębnej umowy. Umowa taka musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności!

Zakaz konkurencji nie wynika z mocy prawa, lecz może zostać wprowadzony wyłącznie na podstawie pisemnej umowy między pracownikiem a pracodawcą.

Definicja działalności konkurencyjnej w umowie

W Kodeksie pracy brak jest definicji „działalności konkurencyjnej”, zatem w umowie o zakazie konkurencji strony powinny sprecyzować treść obowiązku, który wynika z tej umowy. Nie można w umowie zawrzeć ogólnej klauzuli np. poprzez przytoczenie treści art. 101(1) § 1 kodeksu pracy ani też zakazać podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej.

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę

Jeżeli w wyniku naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika pracodawca poniósł szkodę, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody. Jednakże, aby obciążyć pracownika odpowiedzialnością materialną, pracodawca powinien wykazać:

 • naruszenie umowy o zakazie konkurencji,
 • winę pracownika,
 • wysokość rzeczywistej szkody oraz
 • związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem pracownika a powstałą szkodą.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30406 )
Array ( [docId] => 30406 )

Array ( [docId] => 30406 )