Warunki przedłużenia kadencji dyrektora

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Leszek Zaleśny
Data: 28-02-2017 r.

Wójt gminy chce przedłużyć dyrektorowi stanowisko na dwa lata - do czasu wygaśnięcia gimnazjum - w Zespole Szkół Publicznych. W skład zespołu wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum. Czy kurator oświaty musi wyrazić na to  zgodę? Zapraszam do zapoznanie się z opinią eksperta!

W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska wymienionemu w pytaniu dyrektorowi na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. bez konieczności uzgodnienia z kuratorem oświaty.

Ustawa przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nie przewiduje takiego wymogu, a w ustawie o systemie oświaty wymóg powyższy został uchylony.

Przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową

Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową (art. 191 ust. 1 i 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor wymienionego zespołu szkół staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 250 ust. 1 i 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Leszek Zaleśny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40077 )
Array ( [docId] => 40077 )

Array ( [docId] => 40077 )