Wskazania podstawowego miejsca pracy możesz żądać w drodze polecenia służbowego

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 02-08-2017 r.

Aby nauczyciel podlegał ograniczeniu w dodatkowym zatrudnieniu, musi być zatrudniony w pełnym wymiarze w podstawowym miejscu zatrudnienia. Co możesz zrobić, jeżeli nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednym przedszkolu odmawia wskazania, które miejsce pracy uważa za podstawowe?

Dyrektor przedszkola będącego podstawowym miejscem zatrudnienia wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie, jednak w przepisach w żaden sposób nie zdefiniowano podstawowego miejsca zatrudnienia. Zawarto jedynie sformułowanie, że podstawowe miejsce zatrudnienia powinno być wskazane. Nie doprecyzowano nawet, kto takiego wskazania dokonuje. Wydaje się jednak oczywiste, że takiego wskazania dokonuje nauczyciel. Gdyby bowiem przypisać to uprawnienie dyrektorom, wówczas każdy mógłby dokonać odmiennego wskazania.

ZAPAMIĘTAJ!

Niewłaściwa jest częsta praktyka uznawania za podstawowe miejsce zatrudnienia tego, w którym nauczyciel ma dłuższy staż pracy albo wyższy wymiar zajęć.

Przykład:

Nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu w przedszkolu w pełnym wymiarze zajęć i w szkole podstawowej w wymiarze 6/18. Dyrektor uważa, że podstawowym miejscem zatrudnienia dla tego nauczyciela jest przedszkole z uwagi na wyższy wymiar zajęć. Z kolei nauczyciel wskazuje, że za podstawowe miejsce zatrudnienia uważa przedszkole. Kto ma rację?

Racja leży po stronie nauczyciela. To nauczyciel jest wyłącznie uprawniony do wskazania podstawowego miejsca zatrudnienia.

Wskazania podstawowego miejsca pracy żądaj na piśmie

Co jednak możesz zrobić, jeżeli nauczyciel odmawia wskazania, które zatrudnienie uważa za podstawowe? W takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem jest skierowanie do nauczyciela pisma z żądaniem wskazania podstawowego miejsca zatrudnienia, w którym dyrektor wyznaczy termin na dokonanie wskazania.

…i poinformuj o konsekwencjach braku reakcji

Jednocześnie warto wskazać w tym piśmie, że brak odpowiedzi nauczyciela w wyznaczonym terminie zostanie uznany za wskazanie, że podstawowym miejscem zatrudnienia jest szkoła, w której dyrektor wystąpił z pismem do nauczyciela.

ZAPAMIĘTAJ!

Wskazanie podstawowego miejsca zatrudnienia jest wiążące również w kontekście dodatku za wysługę lat. Innymi słowy, jeżeli nauczyciel wskaże podstawowe miejsce zatrudnienia, to będzie ono również podstawowym miejscem zatrudnienia w kontekście rozliczenia dodatku za wysługę lat. Z drugiej strony, jeśli w przeszłości nauczyciel wskazał już podstawowe miejsce zatrudnienia w kontekście dodatku za wysługę lat, wówczas wskazanie to będzie wiążące także w kontekście ograniczenia w dodatkowym zatrudnieniu. Nauczyciel może jednak dokonać zmiany wskazania.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40584 )
Array ( [docId] => 40584 )

Array ( [docId] => 40584 )