Zaświadczenie o niekaralności w szkole

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Trochimiuk Anna
Data: 19-06-2012 r.

Jednym z warunków zatrudnienia na stanowisku nauczyciela oraz stanowisku niepedagogicznym urzędniczym i kierowniczym urzędniczym jest niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. Dokumentem potwierdzającym niekaralność jest informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Moment przedłożenia zaświadczenia

W szkole publicznej informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) muszą przedłożyć wszyscy nauczyciele (bez względu na stopień awansu zawodowego czy rodzaj umowy o pacę) oraz pracownicy samorządowi zatrudniani na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych (art. 10 ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela, art. 6 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych).

Informacja o niekaralności wymagana jest każdorazowo przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole, bowiem jest to jeden z warunków zatrudnienia w szkole. W związku z tym, zaświadczenie z KRK nie będzie wymagane przy przekształceniu umowy o pracę nauczyciela w akt mianowania, czy przy awansie pracownika samorządowego w ramach stanowisk urzędniczych.

Opłata za zaświadczenie

W związku z tym, że to pracownik (nauczyciel) powinien udokumentować fakt spełniania wszystkich wymagań niezbędnych do zatrudnienia w szkole, to na nim spoczywa obowiązek pozyskania tej informacji oraz poniesienia kosztów z tym związanych. Karta Nauczyciela w art. 10 ust. 8a zobowiązuje wprost nauczyciela do przedłożenia informacji o niekaralności dyrektorowi szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy.

Okres ważności zaświadczenia

Zaświadczenie z KRK nie posiada okresu ważności – stwierdza fakt niefigurowania w rejestrze karnym na dzień wydania. Jeżeli zatem rok po roku ten sam pracownik (nauczyciel) jest ponownie zatrudniany, będzie musiał jeszcze raz wystąpić o zaświadczenie z KRK, by było ono jak najbardziej aktualne.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30416 )
Array ( [docId] => 30416 )