Znamy nowe kryteria oceny pracy – sprawdź, jakie wymagania chce postawić nauczycielom MEN

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Marta Wysocka
Data: 03-10-2017 r.

Znamy już projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to może okazać się, że otrzymanie oceny wyróżniającej, która ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, będzie uzależnione od spełnienia wysokich wymagań. Zapoznaj się z propozycją resortu edukacji.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego trybu postępowania odwoławczego, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy określa:

 
  • szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, uwzględniając realizację planu zawodowego nauczyciela,
  • tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  • szczegółowy zakres informacji zawartych w ocenie pracy nauczyciela,
  • szczegółowy tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu odwoławczego.

Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych w Karcie Nauczyciela – odpowiednio do posiadanego stopnia awansu zawodowego i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły/przedszkola. Należy zwrócić uwagę na to, że kryteria oceny pracy proponowane przez resort edukacji są bardziej szczegółowe niż w obecnie obowiązujących przepisach.

Kryteria adekwatne do stopni awansu…

Kryteria oceny pracy nauczyciela mają zostać dostosowane do poszczególnych stopni awansu zawodowego, a tym samym do stopnia posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia nauczyciela. Aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciel stażysta będzie musiał spełnić 18 kryteriów, nauczyciel kontraktowy musi spełnić kryteria przewidziane dla nauczyciela stażysty i 9 kryteriów dodatkowych, zaś nauczyciel mianowany będzie oceniany z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych dla nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego oraz 7 kryteriów dodatkowych przewidzianych tylko dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

… i szczególne wymagania dla nauczycieli dyplomowanych

Szczególne wymagania resort edukacji chce postawić przed nauczycielami dyplomowanymi. W ich przypadku uzyskanie oceny wyróżniającej – zapewniającej dodatek do wynagrodzenia – będzie uzależnione od spełnienia  wszystkich kryteriów oceny pracy na najwyższym poziomie oraz uzyskać wyłącznie pozytywne opinie rady rodziców, samorządu uczniowskiego (nie dotyczy przedszkoli), doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego. W przypadku otrzymania przez nauczyciela co najmniej jednej negatywnej opinii nie będzie możliwe ustalenie dla niego oceny wyróżniającej.

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych. Wejście w życie nowych przepisów jest planowane na 1 września 2018 r.


Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40679 )
Array ( [docId] => 40679 )