Zwalnianie nauczycieli w przypadku likwidacji szkoły

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-04-2013 r.

Karta Nauczyciela nie reguluje szczegółowych kryteriów związanych z doborem nauczycieli do zwolnienia w przypadku częściowej lub całkowitej likwidacji szkoły. Dla nauczycieli ważne powinno być, aby dyrektor szkoły przyjął i przedstawił kryteria, jakimi kieruje się wybierając nauczycieli z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy.

 

Brak regulacji dotyczących kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia z pracy w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela sprawia, że dyrektor szkoły może kierować się wybranymi przez siebie przesłankami.

Kiedy dyrektor szkoły podejmuje decyduje, z kim rozwiąże stosunek pracy

W art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela wskazuje się, że dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielami stosunek pracy w razie częściowej lub całkowitej likwidacji placówki, w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych powodujących konieczność zmniejszenia liczby oddziałów albo wprowadzenia do planu nauczania takich zmian, które pozwalają na zmniejszenie liczby etatów bez szkody dla uczniów. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może również przenieść go w stan nieczynny.

Dla nauczycieli zatrudnionych w szkole w której ma dość do redukcji etatów ważne jest, jakie kryteria będą uwzględniane w momencie podejmowania decyzji o tym, z kim zostanie rozwiązany stosunek pracy.

 

 

Kryteria na podstawie których dyrektor szkoły wybiera osoby do zwolnienia

Dyrektor szkoły stający przed koniecznością doboru nauczycieli, którzy zostaną zwolnieni powinien zapoznać się z orzecznictwem Sądu Najwyższego w tej sprawie. Wyrokach SN, jako kryteria, które należy uwzględniać wybierając pracowników z którymi rozwiąże się stosunek pracy znalazły się przede wszystkim dorobek zawodowy (kwalifikacje, staż, ocena pracy) oraz przydatność zawodowa (częstotliwość korzystania ze zwolnień lekarskich). Podkreśla się, że stosowane kryteria muszą być obiektywne, niedyskryminujące i jasne dla nauczycieli.

Nauczyciele muszą wiedzieć, jakie czynniki zdecydowały, że to właśnie z nimi dyrektor szkoły rozwiązał stosunek pracy w momencie, kiedy zastosowany został art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Marta Wysocka

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30445 )
Array ( [docId] => 30445 )

Array ( [docId] => 30445 )