Dokumentację podatkową należy przechowywać 5 lat

Data: 14-11-2012 r.

Podatników obowiązuje przechowywanie dokumentacji rachunkowej i podatkowej przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Do tego terminu należy też przechowywać faktury.

Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego wyznacza termin, w jakim należy przechowywać księgi podatkowe oraz faktury zakupu.

Księgi podatkowe należy przechowywać 5 lat

Przyjmując, że zobowiązanie podatkowe, co do zasady, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dokumenty podatkowe i księgi należy przechowywać przynajmniej przez okres 5 lat.

Dla przykładu księgi podatkowe (m.in. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja VAT czy rejestr opłaty skarbowej) i dokumenty związane z ich prowadzeniem za 2012 r. powinny być przechowywane do końca 2018 r.

Kontrola podatkowa zawiesza bieg przedawnienia

Należy jednak wziąć pod uwagę wyjątki od tej zasady, które mają wpływ na wydłużenie tego okresu, a mianowicie zdarzenia, które powodują przerwę albo zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Istotna jest kontrola organów podatkowych, która nie powoduje rozpoczęcia biegu przedawnienia, powoduje jedynie zawieszenie tego biegu.

Wydruki z kasy przechowujemy tylko 2 lata

Jeśli chodzi o wydruki z kasy fiskalnej, to okres ich przechowywania jest krótszy, ponieważ wynosi 2 lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Dla przykładu wydruki takie za 2012 r. należy przechowywać do końca 2014 r. Ta zasada nie dotyczy kopii faktur, które są wystawiane przy zastosowaniu kasy fiskalnej. W tym przypadku obowiązuje ww. okres 5 letni.

Podstawa prawna:

  • art. 70 § 1, art. 86 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych , którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. z 2008 r. nr 212, poz. 1338).

Autor: Joanna Krawczyk

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31101 )
Array ( [docId] => 31101 )

Array ( [docId] => 31101 )