Kontrola podatkowa i skarbowa - podstawowe różnice

Autor: Szulik Katarzyna
Data: 30-10-2012 r.

Rozpoczynając działalność gospodarczą musimy liczyć się z faktem, że w trakcie jej prowadzenia będziemy doświadczać różnego rodzaju kontroli. Najbardziej typowymi są podatkowa i skarbowa.

Zakres podmiotowy i podstawy prawne

Kontrolę podatkową regulują przepisy ordynacji podatkowej. Kontrola skarbowa podlega przepisom ustawy o kontroli skarbowej. Pierwszą z tych kontroli przeprowadzają organy podatkowe pierwszej instancji, wśród których można wymienić: naczelnika urzędu celnego, naczelnika urzędu skarbowego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa i starostę. Czynności w związku z kontrolą skarbową spoczywają natomiast na inspektorach kontroli skarbowej oraz pracownikach jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.

Cele kontroli

Kontrola podatkowa ma wykazać, czy określone podmioty wywiązują się z przepisów prawa podatkowego. Celem kontroli skarbowej natomiast jest ochrona żywotnych interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących wpływ budżetu państwa, czy funduszy celowych tegoż.

Formy realizacji kontroli

Kontrolę podatkową przeprowadza się po upływie tygodnia, zanim upłynie 30 dni od doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Zobowiązany jest on wówczas do udostępnienia kontrolującemu ksiąg podatkowych tak, aby ten miał pełny wgląd do zestawienia przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa. Realizacja kontroli skarbowej może przybrać natomiast dwie postaci.

Jedną z nich jest kontrola podstawowa, a drugą wywiad skarbowy. Wywiad skarbowy to uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o wpływach pieniężnych, obrotach, rzeczach i prawach kontrolowanych podmiotów oraz powtarzanie tych czynności w związku z wiadomościami o podmiotach, co do których istnieje podejrzenie wystąpienia nadużycia.

Szulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31098 )
Array ( [docId] => 31098 )