Nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych od 1 lipca 2015 r.

Data: 27-07-2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. będą obowiązywać nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiany dotyczą nie tylko właściwości organów upoważnionych do rozpatrywania wniosków w tym zakresie, ale również m.in. sposobu wnoszenia należnych z tego tytułu opłat.

Właściwość urzędów

Na podstawie przeprowadzonych analiz Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, że funkcjonowanie dotychczasowego modelu, polegającego na wydawaniu interpretacji indywidualnych przez pięć niezależnych organów upoważnionych w zakresie wszystkich podatków, wywołuje wiele problemów. W szczególności dotyczą one prawidłowości i jednolitości tego rodzaju rozstrzygnięć, co skutkuje stanem niepewności u podatników odnośnie do ich sytuacji prawno-podatkowej.

 

W celu wyeliminowania bądź przynajmniej ograniczenia wskazanych wcześniej problemów związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych, resort finansów postanowił znacząco zmienić obowiązujące w tym zakresie regulacje.

W świetle nowych regulacji prawo do wydawania interpretacji indywidualnych nadal będzie mieć pięć wspomnianych wcześniej organów, tj. dyrektorzy izb skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Zmienił się natomiast zakres przepisów, którymi poszczególne organy będą się w ramach wspomnianych uprawnień zajmować, a w ślad za tym także ich właściwość miejscowa. Przy adresowaniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej trzeba będzie wziąć pod uwagę nie tylko miejsce zamieszkania albo siedziby składającego go podmiotu (województwo), ale również rodzaj sprawy której ten wniosek dotyczy.

Tabela. Organy podatkowe uprawnione do wydawania interpretacji indywidualnych od 1 lipca 2015 r.

Lp.

Województwo

PIT

CIT

VAT

Pozostałe podatki

1.

Dolnośląskie

DIS Poznań

DIS Katowice

DIS Poznań

DIS Katowice

2.

Kujawsko-pomorskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

3.

Lubelskie

DIS Łódź

DIS Katowice

DIS Łódź

DIS Katowice

4.

Lubuskie

DIS Poznań

DIS Poznań

DIS Poznań

DIS Katowice

5.

Łódzkie

DIS Łódź

DIS Katowice

DIS Łódź

DIS Katowice

6.

Małopolskie

DIS Katowice

DIS Katowice

DIS Katowice

DIS Katowice

7.

Mazowieckie

DIS Warszawa

DIS Warszawa

DIS Warszawa

DIS Warszawa

8.

Opolskie

DIS Łódź

DIS Katowice

DIS Poznań

DIS Katowice

9.

Podkarpackie

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

DIS Katowice

DIS Katowice

10.

Podlaskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

11.

Pomorskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

12.

Śląskie

DIS Łódź

DIS Katowice

DIS Katowice

DIS Katowice

13.

Świętokrzyskie

DIS Łódź

DIS Katowice

DIS Łódź

DIS Katowice

14.

Warmińsko-Mazurskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

15.

Wielkopolskie

DIS Poznań

DIS Poznań

DIS Poznań

DIS Katowice

16.

Zachodniopomorskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

17.

Poza terytorium Polski

DIS Warszawa

DIS Warszawa

DIS Warszawa

DIS Warszawa

Zmiany, o których mowa wejdą w życie 1 lipca br. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643).

Koniec z opłatami za wniosek w kasie urzędu
Zmiany dotknęły również sposobu uiszczania opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych. Od 1 lipca 2015 r. opłata, o której mowa powinna być wnoszona wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego do wydania interpretacji indywidualnej.

Uwaga na nowy wzór formularza ORD-IN!

Przedstawione wcześniej zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych oraz sposobu regulowania opłat za te czynności znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku ORD-IN, który będą składać podmioty zainteresowane uzyskaniem takiego rozstrzygnięcia. Zawarto w nim m.in. objaśnienia dotyczące właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji, o których mowa. Chodzi o szczegółowy wykaz organów, do których należy kierować wniosek w tej sprawie, z uwzględnieniem jej rodzaju (podatku) oraz miejsca zamieszkania bądź siedziby wnioskodawcy. Dzięki temu podmioty zainteresowane uzyskaniem interpretacji indywidualnej nie będą musiały sięgać do przepisów źródłowych regulujących wspomnianą właściwość.

Zarówno wspomniany wzór, który również będzie obowiązywał od 1 lipca 2015 r., jaki modyfikacja zasad uiszczania opłaty za wydanie interpretacji, o których mowa – wynikają z treści rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. 2015 poz. 644). Wskazany w rozporządzeniu formularz jest już 6. wersją wniosku ORD-IN.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37621 )
Array ( [docId] => 37621 )