Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Data: 16-11-2012 r.

Odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki z o.o. jako płatnika nie ponosi pracownik, ale sama spółka. Jeśli egzekucja wobec spółki jest nieskuteczna wówczas odpowiedzialność ponosi zarząd spółki z o.o.

Odpowiedzialność płatnika

 

Wobec fiskusa odpowiedzialność za niewpłacenie podatków w należytej wysokości nie ponosi wyznaczony do tego w odpowiednim trybie pracownik a spółka. Oznacza to, że ewentualna postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego w celu wyegzekwowania należnych podatków nie będzie prowadzone przeciwko pracownikowi, a przeciwko spółce.

 

Odpowiedzialność członków zarządu

 

Za zaległości podatkowe spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Istnieją dwie przesłanki aby to członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadali za jej zobowiązania:

  • bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce,
  • niemożność powołania się na którąkolwiek z okoliczności uwalniających od odpowiedzialności wymienionych w art. 299 § 2 KSH.

Przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Odpowiedzialność pracownika wobec spółki

 

Pracownik, do którego obowiązków należy obliczanie, pobieranie, terminowe wpłacanie fiskusowi pobranych kwot ponosi wobec spółki jako pracodawcy odpowiedzialność tylko:

  • za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę,
  • gdy niedokonanie wpłaty podatków w należytej wysokości nastąpiło z jego winy.

 

Podstawa prawna: 

- art. 30 § 1, 3, art. 31, art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749) - op;
- art. 114, art. 115 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) - kp.

 

Autor: Jakub Rychlik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31103 )
Array ( [docId] => 31103 )

Array ( [docId] => 31103 )