Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-05-2012 r.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego ma istotne znaczenie bowiem po jego upływie podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe będące skutkiem wydania i doręczenia decyzji nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli jednak podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego albo w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego obowiązuje inny termin. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje w takim przypadku, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ponadto, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Bieg terminu przedawnienia zostaje jednak przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Wynika to z regulacji zawartych w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej. Przepisy te ponadto stanowią, że po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Aby bieg przedawnienia został przerwany, konieczne jest zastosowanie środka egzekucyjnego. Z art. 67 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynika, że podstawę zastosowania wymienionych środków egzekucyjnych stanowi:

  • zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo
  • protokół zajęcia prawa majątkowego, albo
  • protokół zajęcia i odbioru ruchomości, albo
  • protokół odbioru dokumentu.

Doręczenie zobowiązanemu wymienionego zawiadomienia albo jednego z wymienionych protokołów oznacza zawiadomienie podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego, a zatem spełnienie przesłanki, od której art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej uzależnia przerwanie biegu przedawnienia.

Jeżeli daty zastosowania środka egzekucyjnego i zawiadomienia o nim podatnika są różne, przerwanie biegu przedawnienia następuje w tej drugiej dacie. W przeciwnym razie organ egzekucyjny mógłby w skrajnym przypadku celowo opóźnić doręczenie zawiadomienia, aby „wydłużyć” termin, w którym zobowiązanie mogłoby być egzekwowane.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31089 )
Array ( [docId] => 31089 )