Przesyłanie plików JPK na dyspozycję organów podatkowych – ważny obowiązek

Autor: Tomasz Krywan
Data: 18-12-2017 r.

Od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą posiadali obowiązek, aby przekazywać na roszczenie urzędu skarbowego części bądź całości ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci plików JPK. Za jaki okres mają być przekazywane treści? Posiadamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Problem: Prowadzę firmę jednoosobową KPiR VAT. Od 1 lipca 2018 r. należy  przekazywać na żądanie urzędów skarbowy JPK_FA, JPK_księgi, JPK_bank? Za jaki okres będzie to dotyczyć (proszę podać gdzie mogę znaleźć to w ustawie)? Czy JPK_magazyn dotyczy firm prowadzących działalność na podstawie  KPiR? Czy JPK_bank będzie sporządzał mój bank, kiedy i jak mam dać dyspozycje do banku?

 

Wyjaśnienie: Z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej Ordynacji podatkowej wynika, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Z kolei art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. To właśnie dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, stanowią Jednolity Plik Kontrolny.

Przepisy te weszły w życie 1 lipca 2016 r., jednak obowiązki z nich wynikające większość podatników obejmą dopiero 1 lipca 2018 r. (art. 29 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.). Dotyczy to również sytuacji opisanej w pytaniu.

Wynikający z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej obowiązek przekazywania na żądanie organów podatkowych (np. naczelnika urzędu skarbowego) w formacie JPK całości lub części ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych oraz dowodów księgowych będzie na podatniku z naszego przykładu ciążyć od 1 lipca 2018 r.

Przekazywanie plików na żądanie organów

Okres, za jaki mają być przekazywane wskazane dane każdorazowo w swoim żądaniu organy podatkowe. W mojej ocenie – w przypadku podatników objętych obowiązkiem, o którym mowa, z dniem 1 lipca 2018 r. – żądanie to dotyczyć będzie mogło okresów od 1 lipca 2018 r., jednak nie wynika to wprost z treści przepisów (w tym przepisów przejściowych).

Uwaga

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie redakcji Portalu FK

Obowiązek przekazywania dokumentów w formacie JPK (na żądanie organu w trakcie kontroli) określony dla mikroprzedsiębiorstw od dnia 01.07.2018r. dotyczy danych od lipca 2018 r. Wyjątkiem jest schemat JPK_VATprzekazywany bez wezwania miesięcznie od 01.01.2018 r.

Proszę zauważyć, że na podstawie art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy są i będą od 1 lipca 2018 r. obowiązani przekazywać na żądanie organów podatkowych w formacie JPK tylko całości lub części ksiąg, które prowadzą, oraz tylko dowody księgowe, które stosują.

W konsekwencji podatnik z naszego przykładu  będzie zobowiązany jedynie do przekazywania na żądanie organów podatkowych plików JPK_VAT, JPK_PKPiR oraz JPK_FA. Nie będzie miał obowiązku przesyłania plików JPK_MAG (bo podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej) ani plików JPK_WB (gdyż wyciągi bankowe nie są dowodami księgowymi dla podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów).

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40818 )
Array ( [docId] => 40818 )