Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych z urzędu

Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-05-2012 r.

Niejednokrotnie podatnicy starają się o otrzymanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W tym celu składają oni stosowne wniosku do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jednak w pewnych przypadkach organ podatkowy może działać z urzędu.

Organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych (odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej), także z urzędu, w przypadkach, w których:

  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
  • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
  • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,
  • podatnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5 000 zł i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Punkty 3 i 4 stosuje się odpowiednio do umarzania zaległości płatnika lub inkasenta.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31090 )
Array ( [docId] => 31090 )

Array ( [docId] => 31090 )