Wystawca fikcyjnej faktury ponosi podwójną odpowiedzialność

Data: 16-06-2015 r.

Osoba wystawiająca fikcyjną fakturę ma obowiązek zapłacić wykazany w niej VAT. Może również odpowiadać karnie. Ten dualizm nie jest sprzeczny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku (P 4/13).

Trybunał rozpoznał pytanie prawne wniesione przez wrocławski sąd rejonowy (Wrocław-Fabryczna). Dotyczyło ono możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe (względnie wykroczenie skarbowe) osoby fizycznej, której za ten sam czyn nakazano wcześniej (zgodnie z art. 108 ustawy o VAT) zapłatę należnego podatku. Sąd pytający miał bowiem wątpliwości, czy nie dochodzi w tym przypadku do podwójnego karania za ten sam czyn.

 

Trybunał po zapoznaniu się ze sprawą uznał, że wskazywane przepisy są zgodne z ustawą zasadniczą. Sędzia sprawozdawca wskazał w uzasadnieniu, że art. 108 ustawy o VAT nie może być kwalifikowany, jako przepis wprowadzające odpowiedzialność karną w rozumieniu art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Tym samym, nie można przypisać mu charakteru sankcji (kary) podatkowej, dublującej sankcję o charakterze karnym (penalnym) wyrażoną w kodeksie karnym skarbowym. Zdaniem TK przepisy ustawy o VAT mają w tym przypadku przede wszystkim charakter prewencyjny, a ich zasadniczym celem jest zapobieganie niebezpieczeństwu uszczuplenia wpływów podatkowych przez odliczenie podatku wykazanego na fakturze przez jej odbiorcę.

Źródło:

www.trybunal.gov.pl

Sylwia Maliszewska, specjalista podatkowy

Tagi: faktura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37329 )
Array ( [docId] => 37329 )

Array ( [docId] => 37329 )