Nowy pomysł na finanse publiczne

Data: 10-05-2022 r.

Uproszczenia i większa elastyczność finansów publicznych, co ma się przyczynić do większej efektywności zarządzania wydatkami z budżetu państwa. Zmiany dotyczące kontroli i audytów, oraz przegląd wydatków - wszystko w nowej ustawie o finansach publicznych. 

Projekt ustawy trafił już do konsultacji społecznych. Po jego wejściu w życie, nie ma być już wątpliwości i niejasności, których dotychczas nie dało się wyjaśnić poprzez interpretację. Projekt zawiera szereg przepisów precyzujących. Ma przyczynić się do większej efektywności w zarządzaniu finansami publicznymi. Pod niegroźnie brzmiącym tytułem “projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw” kryje się faktycznie zmiana regulacji dotyczących finansów publicznych oraz wprowadzenie zmian do aż 35 ustaw.

Przewidywane zmiany

Nowe przepisy mają zwiększyć elastyczność w zmianach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Podobne uelastycznienie ma dotyczyć wydatkowania środków z budżetu państwa. Zmieniono regulacje dotyczące długu publicznego i zarządzania długiem Skarbu Państwa. Obecnie sposób obliczania wartości zobowiązań, które zostają zaliczone do państwowego długu publicznego jest regulowane w rozporządzeniu. Ma się to zmienić - materia ta ma być regulowana jedynie w ustawie. Ewidencję księgową długu Skarbu Państwa ma prowadzić Minister Finansów. Może on jednak, na podstawie umowy przekazać te zadania NBP bądź BGK. 

Nie będzie już obowiązku tworzenia informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze. 

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny będą prowadzić osoby, których kwalifikacje będą zweryfikowane w egzaminie państwowych. Kwota progowa, po przekroczeniu której ma być prowadzony audyt wewnętrzny została zmieniona z 40 tys. zł na 51 tys zł. Kwota umożliwiająca prowadzenie audytu przez usługodawców także wzrosła do 127 tys. zł ze 100 tys. Katalog podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia audytu został natomiast powiększony także o PFRON oraz państwowe osoby prawne. Audyt będzie się kierował wprowadzonym Kodeksem Etyki Audytu. Ma on zostać ogłoszony w formie komunikatu wraz ze standardami audytu wewnętrznego. 

Przegląd wydatków

Zmiana przepisów wprowadza nowe narzędzie, którym jest przegląd wydatków. Także Komisja Europejska zalecała wprowadzenie takiego rozwiązania. Przegląd wydatków ma pomóc w ocenie efektywności wydatków. Analizy efektywności wydatków mają pomóc w podejmowaniu decyzji w kolejnych latach

Źródło:

Informacja umieszczona na oficjalnym portalu Ministerstwa Finansów - portal gov.pl
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem opublikowany na oficjalnym portalu Rządowego Centrum Legislacji - legislacja.gov.pl

Oprac. red.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41771 )
Array ( [docId] => 41771 )