Dobowy i tygodniowy okres odpoczynku

Autor: Stwora Sylwia
Data: 26-10-2012 r.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno Tobie jako kierowcy, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego, a także zapewnić Ci jak najlepszą kondycję psychofizyczną, która wpływa na spostrzegawczość i czas reakcji na zdarzenia w czasie trwania jazdy przysługuje Ci prawo do odpoczynku. Może mieć on charakter dobowy lub tygodniowy.

Dobowy odpoczynek

W ciągu dziewięciogodzinnego dnia pracy po 6 godzinach możesz zrobić sobie półgodzinną przerwę. Jeśli pracujesz dłużej niż 9 godzin Twój czas na odpoczynek wydłuża się do 45 minut. Możesz podzielić ten czas na krótsze, minimum 15-minutowe przerwy, które wykorzystasz w ciągu sześciu godzin pracy lub zaraz po tym okresie. Ponadto, w przeciągu 24 godzin od momentu, gdy rozpoczniesz prowadzenie samochodu lub innego pojazdu masz prawo do dobowego odpoczynku.

Jeśli jedziesz sam przysługuje Ci prawo do 11 godzin nieprzerwanej przerwy. Opcjonalnie czas ten możesz podzielić na dwie okresy 3 i 9 godzin. W przypadku, gdy w jedziesz w dwu- lub więcej osobowej załodze dziewięciogodzinny odpoczynek musisz odebrać nie później niż 30 godzin od momentu, w którym rozpoczęliście prowadzić pojazd. Przerwę możesz spędzić w samochodzie jedynie, gdy ten jest wyposażony w miejsce do spania lub znajduje się on na postoju. Masz pełną dowolność, co do sposobu wykorzystania czasu odpoczynku.

Tygodniowy odpoczynek

To kolejna prawnie przysługująca Ci przerwa, która obejmuje co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu pracy (rozumianym jako pięciodniowy tydzień pracy). Do niego zalicza się również dobowy, jedenastogodzinny odpoczynek, jeśli przypada on w momencie, gdy zaczynasz przerwę tygodniową.

Istnieje możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego. Dotyczy to sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia, które wymaga od Ciebie podjęcia działań mających na celu ochronę zdrowia lub życia człowieka, ochronę mienia lub usunięcia awarii. Jednak musi zostać zachowany przynajmniej okres 24 godzin odpoczynku.

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 31998 )
Array ( [docId] => 31998 )