Przewóz prywatnych mebli pojazdem do 7.5 tony, czy z tachografem?

Autor: Adam Janus
Data: 01-04-2020 r.

Prowadzę jednoosobową działalność transportową i samochód o dmc do 7.5 tony. Czy mogę poza czasem pracy kierowcy np. w sobotę - przewieść meble z domu na działkę, czy też przywieźć do domu meble kupione w sklepie. Czy muszę wtedy używać tachografu?

Odpowiedź: Przejazdy prywatne (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony korzystają ze zwolnienia z obowiązku stosowania tachografu. 

Uzasadnienie: Kierowca wykonujący prywatne przewozy pojazdem/zespołem pojazdów o dmc do 7,5 tony nie musi używać tachografu, wobec tego podczas takiego przejazdu nie musi wkładać karty/wykresówki do tachografu.

Przepisy o czasie jazdy, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach kierowcy nie mają zastosowania do przewozów wykonywanych pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do prywatnego przewozu rzeczy. Natomiast gdy przejazd wykonywany jest w celu prowadzenia działalności, konieczne jest używanie tachografu.

Uwaga, tachograf będzie rejestrował przejazd

 

Oznacza to, że w takich pojazdach nie trzeba nawet instalować tachografu. Natomiast w rozpatrywanym przypadku tachograf jest zainstalowany, a pojazd na co dzień służy do zarobkowej działalności transportowej. Pomimo, że w takim przypadku ma zastosowanie wyłączenie z obowiązku stosowania tachografu, to jednak należy mieć na uwadze fakt, iż tachograf nawet bez wykresówki/karty kierowcy będzie pracował. W przypadku tachografu analogowego będzie to wykazane poprzez brak zapisu, zaś w tachografie cyfrowym zarejestrowany będzie przejazd bez karty kierowcy.

Koniecznie udokumentuj przejazd zwolniony

Dlatego trzeba dokładnie udokumentować przyjazdy korzystające z przedmiotowego wyłączenia, ponieważ kontrolerzy są szczególnie uczuleni na wszelkiego rodzaju braki aktywności na tachografie.

Przepisy nie wskazują konkretnie, jakie dokumenty należy mieć przy sobie podczas takiego prywatnego przejazdu natomiast warto mieć przykładowo fakturę zakupu lub inny dokument wskazujący na charakter przewozu. Jednak nie zawsze będzie to takie proste, ponieważ przewożąc „stare” meble podczas przeprowadzki, trudno będzie o jakikolwiek dokument przewozowy. W takiej sytuacji kontrolujący musi oprzeć się na innych informacjach uzyskanych od kierowcy. Jeśli nie będzie dowodów w postaci dokumentów, kierowca może być przesłuchany w charakterze świadka.

Wspomnieć także należy, iż o ile w przypadku krajowych przewozów raczej nie będzie problemów w wytłumaczeniem kontrolerom skorzystania z przedmiotowego wyłączenia, o tyle za granicą kierowca może mieć problem z wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy.

Ważne

Wyjściem z sytuacji może być dokumentacja fotograficzna, czyli zrobienie kilku zdjęć transportowanym meblom, wraz z datą wykonania tych fotografii.

Podstawa prawna:

  • art. 3 lit. h rozporządzenia Rady (EWG) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 382/85 (Dz. Urz. UE l.102 z 11 kwietnia 2006

Adam Janus ekspert z dziedziny transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41131 )
Array ( [docId] => 41131 )