Nie było pouczenia – kara nałożona przez ITD będzie uchylona

Data: 28-02-2013 r.

Jeśli w decyzji o karze ITD nie zamieściła pouczenia o przepisach wyłączających odpowiedzialność przewoźnika, decyzja ta zostanie uchylona.

Główny Inspektor Transportu Drogowego zaczął uchylać i przekazywać do ponownego rozpatrzenia wszystkie decyzje o nałożeniu kary, przed których wydaniem przewoźnik nie został pouczony o możliwości uniknięcia odpowiedzialności na podstawie art. 92b i c ustawy o transporcie drogowym.

Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują dodatkowy czas na zgromadzenie dokumentów, które mogą ich uwolnić od kary.

Kto nie płaci kary nałożonej przez ITD

Zgodnie z art. 92b nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku, jeżeli podmiot wykonujący przewóz zapewnił:

  1. właściwą organizację i dyscyplinę pracy, które umożliwiają przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców i jego rejestracji,
  2. prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów.

Z kolei według art. 92c ust. 1 nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorstwo, jeżeli okoliczności i dowody wskazują, że:

  • podmiot ten nie miał wpływu na powstanie naruszenia,
  • naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których firma nie mogła przewidzieć.

Jeśli postępowanie zostało wszczęte, to się je umarza.

 

Inspektorzy ITD muszą informować o nowych przepisach

GITD stwierdził, że wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego podczas prowadzenia postępowań administracyjnych mają obowiązek pouczać kontrolowanych właścicieli firm o nowych przepisach. Powinny też wzywać ich, żeby przedstawili okoliczności, które mogą uwolnić ich od odpowiedzialności za złamanie przepisów. Dopiero na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego mogą nałożyć karę.

W związku z tym Główny Inspektor Transportu Drogowego uchyla i przekazuje do ponownego rozpatrzenia przez wojewódzkie inspektoraty wszystkie sprawy, w których odpowiedniego pouczenia i wezwania nie było.

Podstawa prawna:

  • art. 92b i art. 92c ust. 1 ustawy z 6 września o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).

Autor: Roman Kozub, prawnik, były pracownik instytucji kontrolnej, pełnomocnik renomowanych firm transportowych
Opracowanie redakcyjne: Aldona Kapica

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32058 )
Array ( [docId] => 32058 )