Nowe kary ITD dla firm transportowych i kierowców

Data: 02-04-2013 r.

Po wejściu w życie zmian do ustawy o transporcie drogowym do taryfikatora kar zostaną dodane nowe sankcje. Obejmą zarówno kierowców, zarządzających transportem, jak firmy transportowe.

Kierowcy będą grozić kary ITD:

 • za nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 500 zł mandatu,
 • za jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców albo cudzej wykresówki bądź karty – 2.000 zł.

Do katalogu kar dla zarządzających transportem zostanie dodana grzywna 2.000 zł za niewyposażenie kierowcy w wymagane dokumenty:

 • wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • wypis z licencji,
 • wypis z zezwolenia,
 • wypis z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.

Właścicielom firm transportowych będą grozić trzy nowe kary:

 • za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 8.000 zł,
 • za posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej – 500 zł,
 • za niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, jak również zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, zmiany danych w terminie 28 dni od daty ich powstania – 800 zł.

Źródła:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE z 14 listopada 2009 r.; L30/51).
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1265).

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32061 )
Array ( [docId] => 32061 )