Kurs dla kierowców ADR

Autor: Stwora Sylwia
Data: 17-10-2012 r.

Uprawnienia ADR potrzebna są przy przewozie materiałów niebezpiecznych, a także załadunku lub rozładunku tego typu materiałów. Do ich uzyskania konieczne jest ukończenie kursu ADR. Warunkiem podejścia do szkolenia jest ukończenie 21 lat i posiadanie prawa jazdy kategorii B, C lub C+E.

Czego się dowiesz na kursie ADR

Kurs na kierowcę ADR odbywa się na czterech poziomach - podstawowym, specjalistycznym na przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach, specjalistycznym na przewóz materiałów wybuchowych lub materiałów promieniotwórczych. Pierwsze szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu ogólnych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, zagrożeń, działań zapobiegawczych i środków bezpieczeństwa z nimi związanych, sposobów ochrony towarów przed osobami trzecimi, obowiązków kierowcy i sposobów postepowania np. przy pożarze, zakazów i nakazów związanych z załadunkiem i rozładunkiem towaru, informacji na temat realizacji transportu kombinowanego, odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej oraz dotyczących ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.

W przypadku kursu specjalistycznego na prowadzenie cysterny obejmuje on sposoby zachowania się na drodze, szczegółowe wymagania wobec pojazdów, sposoby napełniania i opróżniania pojazdu, przepisy mówiące o używaniu cysterny, zwłaszcza w zakresie świadectw oraz znaków dopuszczenia, oznakowania pomarańczowymi tablicami oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Na szkoleniu ADR dotyczącym materiałów niebezpiecznych klasy 1 dowiesz się o specyfice zagrożeń stwarzanych przez materiały i przedmioty wybuchowe np. wyroby pirotechniczne oraz zakazach związanych ze wspólnym pakowaniem i ładowaniem artykułów tej klasy. Po zakończeniu kursu dla klasy 7 będziesz znał zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym oraz wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych oraz rodzaje środków bezpieczeństwa w razie wypadku z danymi materiałami.

Rodzaje egzaminów ADR

W ramach kursów na kierowcę upoważnionego do przewozu materiałów niebezpiecznych możesz zdać egzamin na poziomie podstawowym, specjalistyczny na przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach, specjalistyczny na przewóz towarów niebezpiecznych klasy materiałów wybuchowych lub materiałów promieniotwórczych. Na pierwszym rodzaju kursu będziesz musiał w ciągu 90 minut odpowiedzieć na 30 pytań. W przypadku drugiego typu szkolenia dostaniesz 60 minut na 18 pytań. W przypadku materiałów klasy 1 lub 7 test składa się z 15 pytań, na które masz 45 minut.

Egzamin zdasz mając 2/3 poprawnych odpowiedzi. Jeśli nie udało Ci się zaliczyć kursu w ciągu 3 miesięcy możesz jeszcze raz do podejść do egzaminu.

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32158 )
Array ( [docId] => 32158 )

Array ( [docId] => 32158 )