Nota obciążeniowa dla kierowcy za straty

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 29-02-2016 r.

Jeśli kierowca wyrządził szkodę w mieniu przedsiębiorcy, firma może zażądać od niego odszkodowania pieniężnego. Warto rozliczyć to nie tylko w dokumentacji kadrowej, ale również księgowo, np. w postaci noty obciążeniowej.

Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy pracownik wyrządził szkodę pracodawcy, ponosi za nią odpowiedzialność materialną. Stosując odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych, pracodawca może domagać się od kierowcy odszkodowania pokrywającego wyrządzoną przez niego szkodę.

Jak odpowiada kierowca

W przypadku szkód wyrządzonych nieumyślnie pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Jeśli szkoda okaże się znacznych rozmiarów, odpowiedzialność pracownika jest ograniczona do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu w dniu wyrządzenia szkody.

Jak to udokumentować

Zanim jednak dojdzie do wyrównywania szkód, pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i ustalić, m.in. kto zawinił, czy jest to wina umyślna czy nieumyślna, jaki jest rozmiar szkody. W przypadku odpowiedzialności na zasadach ogólnych wszystkie te elementy musi wykazać pracodawca. Dopiero po ustaleniu tego pracodawca może dochodzić odszkodowania.

Dokumentami regulującymi tę kwestię mogą być np.:

 • pisemna ugoda z kierowcą dotycząca sposobu wyrównania szkody (zapłaty odszkodowania),

 • pisemne oświadczenie kierowcy zawierające zgodę na systematyczne potrącanie z wynagrodzenia (z treści oświadczenia musi wynikać świadomość winy i wysokość zobowiązania) itp.

Oprócz dokumentów kadrowych niezbędne są również dokumenty księgowe, które pozwolą rozliczyć szkodę oraz odszkodowanie. Takim dokumentem może być np. nota obciążeniowa wystawiona pracownikowi (wystawiana w przypadku odszkodowania pieniężnego). Odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu VAT, zatem nie powinno być dokumentowane fakturą lub paragonem. Faktura może stanowić podstawę rozliczenia szkody, np. w przypadku gdy szkoda została naprawiona usługą.

Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38637 )
Array ( [docId] => 38637 )

Array ( [docId] => 38637 )