Prawo do diet kierowcy zatrudnionego w ramach umowy o dzieło

Data: 13-08-2013 r.

Aby kierowca zatrudniony na podstawie umowy o dzieło mógł otrzymać diety za podróże służbowe, musi wynikać to z treści zawartej umowy. Należności te można wyłączyć z podatku dochodowego oraz ze składek do ZUS.

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności za podróże służbowe stosuje się tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku pozostałych pracowników regulacje te są realizowane w takim zakresie, w jakim pracodawca nie uporządkował tego na potrzeby załogi w przepisach wewnętrznych. Oznacza to, że jeśli umowa o dzieło nie przewiduje zwrotu kosztów odbywanych delegacji, wykonawca nie dostanie tych świadczeń.

Prawo do diet kierowcy wykonującego dzieło

 

Inaczej będzie w przypadku wprowadzenia takich regulacji. Wtedy każdy wyjazd kierowcy odbywany na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba, przedstawicielstwo, oddział lub filia jego zakładu, może być kwalifikowany jako podróż służbowa, a kierowcy należą się diety i ryczałty noclegowe na ogólnych zasadach. Dany wyjazd może być delegacją zarówno wtedy, gdy wykonawca dzieła opuszcza miejscowość z ładunkiem, jak i wtedy, gdy zabiera go dopiero na trasie.

Podatek i składki

Diety i inne należności wypłacane kierowcom zatrudnionym w ramach umowy o dzieło w związku z odbywanymi delegacjami nie podlegają opodatkowaniu do wysokości wynikającej z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Warunkiem wyłączenia jest to, by te świadczenia nie zostały włączone do kosztów uzyskania przychodu.

Brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło powoduje także, że diety oraz ryczałty za noclegi są wolne od obciążeń na rzecz ZUS.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32179 )
Array ( [docId] => 32179 )