Ryczałt za nocleg w kabinie zdaniem Sądu Najwyższego

Autor: Bartłomiej Muc
Data: 01-09-2014 r.

Sędziowie Sądu Najwyższego uznali, że zapewnienie kierowcy odpowiedniego miejsca do spania w kabinie pojazdu podczas wykonywania międzynarodowych przewozów nie stanowi bezpłatnego noclegu. Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r., kierowcy przysługuje zwrot kosztów noclegu co najmniej w wysokości określonej w przepisach.

Sąd Najwyższy oparł się jedynie na przepisach krajowych, nie biorąc pod uwagę uregulowań rozporządzenia nr 561/2006. Stanowi ono, że jeśli kierowca tak zdecyduje, może spędzić dzienne i skrócone tygodniowe odpoczynki w pojeździe, jeżeli posiada on odpowiednie miejsce do spania i znajduje się na postoju.

Zwrot kosztów noclegu w kabinie

Sąd doszedł do ogólnego wniosku, że zapewnienie kierowcy wykonującemu międzynarodowe przewozy odpowiedniego miejsca do spania w kabinie ciężarówki, czyli wyposażenie samochodu we właściwe urządzenia (leżankę, klimatyzację, ogrzewanie itp.), pozwala na wykorzystanie przez kierowcę dobowego odpoczynku w aucie, przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu nr 561/2006.

Natomiast nie oznacza to, że pracodawca zapewnił kierowcy bezpłatny nocleg. Taki stan rzeczy uprawnia kierowcę do otrzymania od pracodawcy zwrotu kosztów noclegu co najmniej w wysokości określonej w przepisach.

Wysokość ryczałtu za nocleg w kabinie

Sąd Najwyższy wyjaśnił jeszcze wątpliwości dotyczące samodzielnej regulacji przez pracodawcę należności z tytułu delegacji w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę. Wiadomo, że pracodawcy nie mogą w tym trybie ustalić diet krajowych i zagranicznych na poziomie niższym niż wysokość diety krajowej (30 zł).

Niektóre z firm transportowych uważały, że wolno im było określić ryczałty noclegowe niższe niż wynikające z rozporządzenia. Jednak Sąd Najwyższy zakwestionował te praktyki. Stwierdził, że można tylko zmniejszyć diety zagraniczne do wysokości krajowych, pod warunkiem że równoważą wydatki faktycznie poniesione przez pracownika. Zatem pracodawcy powinni wypłacać ryczałt za nocleg w wysokości określonej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej.

Kontrole PIP

Jak będzie teraz przebiegała kontrola PIP w zakresie wypłaty ryczałtów? Jeżeli po 12 czerwca inspekcja stwierdzi, że firma nie wypłacała ryczałtu lub wypłacała go w wysokości niższej niż 25% limitu określonego w rozporządzeniu, nakaże pracodawcy wypłacić ryczałt w wysokości nie mniejszej niż 25% limitu.

Ponadto pracodawca dostanie grzywnę za niewypłacenie należności z tytułu podróży służbowych. Natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w okresie przed ogłoszeniem uchwały, PIP nie nałoży grzywny, ale nakaże naliczyć i wypłacić ryczałt za nocleg.

Źródło:

uchwała Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r., II PZP 1/14.

Bartłomiej Muc, specjalista do spraw analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, współwłaściciel Kancelarii Transportowej KOBEN

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35612 )
Array ( [docId] => 35612 )

Array ( [docId] => 35612 )