Zatrudnienie kierowcy, który prowadził po alkoholu

Data: 28-11-2014 r.

Firma może zatrudnić kierowcę, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za jazdę po spożyciu alkoholu. Jednak warunkiem jest to, że kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdu innej kategorii niż ciężarówka i nie orzeczono wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Na rozstrzygnięcie sądu ma wpływ m.in. to, czy kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości(zawartość alkoholu we krwi wynosi co najmniej 0,5 promila), czy po użyciu alkoholu (zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,2−0,5 promila). W pierwszym przypadku czyn kierowcy będzie przestępstwem, a w drugim − wykroczeniem.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Sąd nie może wydać kierowcy zakazu prowadzenia ciężarówki lub autobusu. Taka sytuacja dla zawodowego kierowcy jest równoznaczna z utratą pracy. Dlatego też w wyjątkowych okolicznościach sąd może zdecydować o zachowaniu prawa jazdy kategorii C, C+E lub D, jeśli kierowca prowadził po spożyciu alkoholu, np. samochód osobowy. Wówczas traci tylko prawo jazdy kategorii B.

Ponadto sąd dodatkowo może orzec zakaz wykonywania zawodu kierowcy, co nie jest tożsame z zakazem prowadzenia pojazdów określonej kategorii. Ponieważ jednak wielu kierowców jeździ po pijanemu, sądy nie wahają się orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, co dla kierowców zawodowych oznacza konieczność poszukania nowej pracy.

Informacja z KRK

Aby przekonać się, czy kierowca ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, można poprosić go o złożenie oświadczenia, ale może się okazać, że oszukuje. Jedynym pewnym źródłem potwierdzającym brak zakazu wykonywania zawodu kierowcy i prowadzenia pojazdów jest Krajowy Rejestr Karny. Wniosek może złożyć zarówno sam kierowca, jak i jego pracodawca.

Z informacji z KRK będzie jasno wynikało, za jakie przestępstwo kierowca został skazany oraz jakie orzeczono środki karne. Jeśli okaże się, że sąd orzekł również zakaz wykonywania zawodu kierowcy, firma nie może zatrudnić takiej osoby. Gdyby jednak to zrobiła, przestaje spełniać wymóg udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W takiej sytuacji możliwe jest więc wszczęcie procedury cofającej to uprawnienie.

Adam Janus, ekspert w dziedzinie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36118 )
Array ( [docId] => 36118 )

Array ( [docId] => 36118 )