Kierowca nie może zapominać o zaświadczeniu na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Data: 13-09-2016 r.

W przypadku przewozu na potrzeby własne, jeżeli kierowca nie posiada przy sobie stosownego zaświadczenia, przewoźnik może uniknąć kary, jeśli brak dokumentu wynikał z zaniedbania tego kierowcy.

Jednym z podstawowych obowiązków kierowcy jest posiadanie w pojeździe dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozów drogowych. Natomiast obowiązek wyposażenia kierowcy w stosowny dokument spoczywa na firmie. W przypadku przewozu na potrzeby własne takim dokumentem najczęściej jest zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Z różnych jednak powodów kierowca może nie mieć go przy sobie. Podczas kontroli funkcjonariusz będzie zawsze wymagał uprawnienia do wykonywania przewozów. Sam fakt nieokazania tego dokumentu naraża kierowcę na mandat karny w wysokości 500 złotych.

Oprócz kwestii odpowiedzialności kierowcy dodatkowo kontrolerzy będą prowadzili postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, dlaczego kierowca nie posiada wymaganego dokumentu. Kierowca zostanie przesłuchany w charakterze świadka. Głównie od wyników kontroli będzie uzależniona kwestia odpowiedzialności innych osób za wyposażenie kierowcy w ten dokument. Sprawa może zakończyć się tylko mandatem dla kierowcy, jeżeli podczas kontroli zostanie ustalone, że tylko on zawinił. Na przykład pomimo wyposażenia w ten dokument, zapomniał go zabrać. Jeżeli jednak kontroler będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, wówczas zawsze może wszcząć postępowanie wyjaśniające.

Jeżeli zostanie ustalone, że brak dokumentu wynika z zaniedbania innych osób w firmie, kontrolujący dodatkowo mogą nałożyć na taką osobę mandat karny wysokości nawet 2.000 złotych. Inspektorzy pracujący na drodze nie mają dostępu do bazy firm posiadających zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne. Wobec tego, jeżeli nie dostarczymy tego dokumentu w trakcie trwania kontroli, wtedy dodatkowo zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu sprawdzenia czy firma posiada stosowne uprawnienie oraz czy są spełnione wszystkie wymogi wykonywania przewozu na potrzeby własne, w tym czy pojazd został do niego zgłoszony. W takim przypadku, nawet jeżeli nie przedstawimy tego dokumentu, kontrolujący będą musieli sprawdzić w odpowiednim organie czy firma posiada wymagany dokument. Jeżeli firma posiada odpowiednie uprawnienie przewozowe, a jedynym naruszeniem był brak go w pojeździe, kara będzie nałożona nie za brak w ogóle dokumentu, lecz tylko za jego nieokazanie do kontroli.

Adam Janus, ekspert z zakresu transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39489 )
Array ( [docId] => 39489 )

Array ( [docId] => 39489 )