Nowe zasady wydawania zezwoleń Rosja ogólne

Data: 23-09-2013 r.

Od 2 września 2013 r. zezwolenia Rosja ogólne są wydawane na nowych zasadach. Na pierwsze pięć pojazdów można uzyskać łącznie 15 zezwoleń, a na każdy następny – jedno. Aby otrzymać następne zezwolenie, trzeba zwrócić te już wykorzystane.

Nowe kryteria wydawania zezwoleń Rosja ogólne są następujące:

  • trzy zezwolenia na każdy z pierwszych pięciu pojazdów,
  • jedno zezwolenie na każdy kolejny pojazd.
Uzyskanie kolejnego zezwolenia jest możliwe dopiero w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych poprzednich zezwoleń. Liczba zezwoleń Rosja ogólne jest ograniczona i ich wydawanie w każdej chwili może zostać zakończone

Zmiany są wynikiem ustaleń komisji dwustronnej, w której skład wchodzą przewoźnicy i przedstawiciele ministerstwa transportu z Rosji i Polski. Decyzję o zmianach podjęli, kierując się aktualną sytuacją rynku transportowego w obu krajach.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy na terytorium Polski przez zagraniczny podmiot niemający siedziby w Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymaga zezwolenia ministra transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Natomiast jeśli zagraniczny przewoźnik ma siedzibę w UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i chce wykonywać międzynarodowy przewóz rzeczy na terytorium Polski, musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową lub – zamiast tych dwóch – wydaną przed 15 sierpnia 2013 r. licencję na transport międzynarodowy.

W przypadku wykonywania przewozu do lub z państwa trzeciego zezwolenie,o którym mowa powyżej, jest wymagane, jeżeli umowy międzynarodowe tak stanowią.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32266 )
Array ( [docId] => 32266 )

Array ( [docId] => 32266 )