Nowy ADR wejdzie w życie 31 lipca

Data: 22-07-2013 r.

Przepisy nowej umowy ADR na lata 2013−2014 zaczną obowiązywać z miesięcznym opóźnieniem. Miały wejść w życie 1 lipca, ale dopiero niedawno zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Od końca lipca trzeba je stosować, aby uniknąć kary.

Pomimo ostatecznej utraty z dniem 30 czerwca 2013 r. ważności dotychczasowych przepisów ADR 2011−2012, nowe regulacje nie weszły w życie 1 lipca, tak jak zapowiadano. Należało je najpierw ogłosić w Dzienniku Ustaw, aby zaczęły obowiązywać. Nastąpiło to 16 lipca, kiedy ukazało się Oświadczenie Rządowe z 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B umowy ADR.

Jednak ten dzień nie jest datą wejścia w życie nowego ADR. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że został określony dłuższy termin. W tym przypadku tego nie przewidziano, więc nowe przepisy zaczną obowiązywać od 31 lipca 2013 r.

Od 1 do 30 lipca nie obowiązywała umowa ADR, ani stara, ani nowa. Wszystkie kary nałożone w tym okresie mogły zostać podważone, jako wydane bez podstaw prawnych. Podobna sytuacja wystąpiła już w 2005 roku, kiedy to ADR 2003−2004 przestał obowiązywać, a ADR 2005−2006 został ogłoszony dopiero w drugiej połowie września 2005 roku.

Umowa ADR jest zmieniana i udoskonalana co 2 lata. Grupa Robocza ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych spotyka się dwa razy w roku w celu opracowania tych zmian. Aktualnie efektem jej pracy są zmiany do umowy ADR na lata 2013−2014, które zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2013 r., a obowiązkowo muszą być stosowane od 31 lipca. Z dniem 30 czerwca 2013 r., do kiedy obowiązywał przepis przejściowy, można było stosować ADR 2011−2012, jednak z końcem czerwca przepisy te ostatecznie straciły ważność.


Katarzyna Laskowska-Woś
, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego
Zobacz także:


Tagi: adr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32258 )
Array ( [docId] => 32258 )

Array ( [docId] => 32258 )